x
x

Linezolid PLIVA

Generičko ime:
linezolid

ATK
J01XX08

Oblici:
Linezolid PLIVA Jedna filmom obložena tableta sadrži 600 mg linezolida. Veličine pakiranja: 10, 10x1, 20, 20x1, 28, 30, 60, 90 i 100 filmom obloženih tableta i bolničko pakiranje od 50x1 filmom obloženih tableta.
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antibiotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Preporučeno doziranje i trajanje terapije za odrasle osobe600 mg dva puta na dan 10-14 uzastopnih dana.

Trajanje liječenja ovisi o uzročniku, mjestu i težini infekcije te o kliničkom odgovoru bolesnika.  Kraće liječenje može biti dovoljno za neke infekcije, ali to nije evaluirano u kliničkim ispitivanjima. Maksimalno preporučeno trajanje terapije je 28 dana. Učinkovitost i sigurnost primjene linezolida u razdoblju duljem od 28 dana nisu utvrđene. Za infekcije koje su popraćene bakterijemijom nije potrebno povećavati preporučenu dozu niti trajanje liječenja.

Starije osobe: nije potrebno prilagođavanje doze.

Posljednja izmjena: 24. 11. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA