x
x

Osan Plus

Generičko ime:
telmisartan / hidroklorotiazid

ATK
C 09 DA

Oblici:
Osan Plus tbl. 28 x (80 mg +12,5 mg)
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
anthipertenziv

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Doziranje:

Preporučena doza: 1 tbl. 1 x na dan.

Posljednja izmjena: 30. 3. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA