x
x

Aripiprazol Pliva

Generičko ime:
aripiprazol

ATK
N05AX

Oblici:
Aripiprazol Pliva 30 X 10 mg tablete
SPC >>> Uputa >>>

Aripiprazol Pliva 30 x 5 mg tablete
SPC >>> Uputa >>>

Aripiprazol Pliva 30 X 30 mg tablete
SPC >>> Uputa >>>

Aripiprazol Pliva 30 X 15 mg tablete
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
ostali antipsihotici

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Aripiprazol Pliva indiciran je za liječenje shizofrenije u odraslih i adolescenata u dobi od 15 i više godina.

Aripiprazol Pliva indiciran je za liječenje umjerenih do teških maničnih epizoda u bipolarnom poremećaju tipa I te za prevenciju nove manične epizode u odraslih osoba s pretežno maničnim epizodama u kojih su prethodne manične epizode odgovarajuće reagirale na liječenje aripiprazolom

Aripiprazol Pliva indiciran je za liječenje umjerenih do teških maničnih epizoda u bipolarnom poremećaju tipa I u adolescenata u dobi od 13 godina i starijih tijekom najdulje 12 tjedana.

Doziranje: Odrasli

Shizofrenija

Preporučena početna doza aripiprazola je 10 ili 15 mg/dan uz dozu održavanja od 15 mg/dan koja se primjenjuje jedanput dnevno neovisno o obrocima. Aripiprazol je učinkovit u rasponu doza od 10 do 30 mg/dan. Nije se pokazalo da doze veće od 15 mg dnevno imaju veću djelotvornost, premda više doze mogu koristiti pojedinim bolesnicima. Maksimalna dnevna doza ne smije biti veća od 30 mg.

Manične epizode u bipolarnom poremećaju tipa I

Preporučena početna doza aripiprazola je 15 mg i primjenjuje se jedanput dnevno neovisno o obrocima kao monoterapija ili kombinirana terapija. Nekim bolesnicima može koristiti viša doza. Maksimalna dnevna doza ne smije biti veća od 30 mg. Prevencija relapsa maničnih epizoda u bipolarnom poremećaju tipa I Za prevenciju relapsa maničnih epizoda u bolesnika koji već uzimaju aripiprazol kao monoterapiju ili kombiniranu terapiju, nastavite s primjenom terapije u istoj dozi. Prilagodba dnevne doze, uključujući smanjenje doze, mora se razmotriti na temelju kliničkog statusa bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Shizofrenija u adolescenata u dobi od 15 i više godina: preporučena doza aripiprazola je 10 mg/dan primijenjena jedanput dnevno neovisno o obroku. Liječenje se mora započeti dozom od 2 mg (koristeći oralnu otopinu 1 mg/ml) tijekom prva 2 dana, a potom titrirati do 5 mg tijekom sljedeća 2 dana kako bi se postigla preporučena dnevna doza od 10 mg. Po potrebi, doza se mora dalje povećavati u koracima od po 5 mg, s time da se ne smije prekoračiti maksimalna dnevna doza od 30 mg. Aripiprazol je učinkovit u rasponu doza od 10 do 30 mg/dan. Nije se pokazalo da dnevne doze veće od 10 mg imaju veću djelotvornost, premda pojedinim bolesnicima može koristiti viša doza. Aripiprazol se ne preporučuje za primjenu u bolesnika sa shizofrenijom mlađih od 15 godina zbog nedostatnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti. Manične epizode u bipolarnom poremećaju tipa I u adolescenata u dobi od 13 godina i starijih: preporučena doza aripiprazola je 10 mg/dan primijenjena jedanput dnevno neovisno o obroku. Liječenje se mora započeti dozom od 2 mg (npr. koristeći oralnu otopinu) tijekom prva 2 dana, a potom titrirati do 5 mg tijekom sljedeća 2 dana kako bi se postigla preporučena dnevna doza od 10 mg.

Doze veće od 10 mg/dan stoga treba primjenjivati samo u iznimnim slučajevima i uz strogi klinički nadzor. U mlađih bolesnika postoji povećan rizik od pojave nuspojava povezanih s aripiprazolom. Stoga se aripiprazol ne preporučuje za primjenu u bolesnika mlađih od 13godina.

Posljednja izmjena: 25. 6. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA