x
x

Lamivudin Teva

Generičko ime:
lamivudin

ATK
J 05 AF

Oblici:
Lamivudin Teva Jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg lamivudina.
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antivirotik

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Terapiju lijekom Lamivudin Teva treba započeti liječnik s iskustvom u liječenju kroničnog hepatitisa B.

Doziranje: Odrasli: Preporučena doza Lamivudina Teva je 100 mg jedanput na dan.

Trajanje liječenja Optimalno trajanje liječenja nije poznato.

• U HBeAg pozitivnih bolesnika s kroničnim hepatitisom B, a bez ciroze, liječenje treba provoditi najmanje 6 - 12 mjeseci nakon potvrđene serokonverzije HBeAg (gubitak HBeAg i HBV DNK uz pojavu HBeAb), kako bi se ograničio rizik od relapsa virusa, odnosno do serokonverzije HBsAg ili do gubitka djelotvornosti. Nakon prekida liječenja redovno treba pratiti razine ALT i HBV DNK u serumu radi mogućeg kasnijeg relapsa virusa.

• U HBeAg negativnih bolesnika s kroničnim hepatitisom B ("divlji tip" virusa), a bez ciroze, liječenje treba provoditi najmanje do serokonverzije HBs ili dokaza o gubitku djelotvornosti. Kod dugotrajnog se liječenja preporučuje redovna procjena kako bi se potvrdilo da je daljnja primjena odabrane terapije primjerena za bolesnika.

• U bolesnika s cirozom jetre i bolesnika s transplantiranom jetrom, ne preporučuje se prestanak liječenja.

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/lamivudine-teva

Posljednja izmjena: 14. 1. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA