x
x

Serpentil

Generičko ime:
escitalopram

ATK
N 06 AB

Oblici:
Serpentil film obl. tbl. 28x10 mg
VPC: 18.00 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antidepresiv

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje:

Depresija: 10 mg 1 x dnevno; p.p. se može povećati do 20 mg/dan; panični poremećaji: I. tjedan 5 mg dnevno, p.p. povećati na 10 mg/dan, odn. do max. 20 mg/dan; socijalni anksiozni poremećaj: 10 mg 1 x na dan, p.p. nakon 2-4 tjedna doza se može smanjiti na 5 mg/dan ili povećati do max. 20 mg/dan; anksioznost, opsesivno-kompulzivni poremećaj: 10 mg 1 x na dan, p.p. povećati do max. 20 mg/ dan. Uzima se 1 x na dan, s hranom ili bez nje.

Posljednja izmjena: 12. 4. 2021.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyZipantola PROTECTGastal
PLIVINE GRUPE PROIZVODA