x
x

Zipantola Protect

Generičko ime:
pantoprazol

ATK
A02BC

Oblici:
Zipantola Protect tablete 20 mg; 14X20mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antiulkusno sredstvo

Režim izdavanja lijeka:
Bezreceptni lijek – lijek u ručnoj prodaji

Preporučena doza je 20 mg pantoprazola (jedna tableta) na dan.

Tablete je ponekad potrebno uzimati dva do tri uzastopna dana da bi se postiglo poboljšanje simptoma. Kad se simptomi potpuno povuku, liječenje treba prekinuti. Bez savjeta liječnika liječenje ne smije trajati dulje od 4 tjedna.

Ukoliko se nakon 2 tjedna liječenja simptomi ne povuku, bolesnika treba uputiti da potraži savjet liječnika.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Posljednja izmjena: 13. 2. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA