x
x

Dasatinib Teva

Generičko ime:
dasatinib

ATK
L01EA02

Oblici:
Dasatinib Teva 20 mg filmom obložene tablete
SPC >>> Uputa >>>

Dasatinib Teva 100 mg filmom obložene tablete
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
Antineoplastici

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Terapijske indikacije


Dasatinib Teva je indiciran u liječenju odraslih bolesnika kod:

  • novodijagnosticirane kronične mijeloične leukemije (KML) s pozitivnim Philadelphia kromosomom (Ph+) u kroničnoj fazi.
  • kronične faze, faze ubrzanja ili faze blastne krize KML uz nepodnošenje ili otpornost na prethodnu terapiju, uključujući imatinib mesilat.
  • Ph+ akutne limfoblastične leukemije (ALL) i limfoidne blastične KML uz nepodnošenje ili otpornost na prethodnu terapiju.

Dasatinib Teva je indiciran u liječenju pedijatrijskih bolesnika kod:

  • novodijagnosticiranog Ph+ KML u kroničnoj fazi ili Ph+ KML u kroničnoj fazi u bolesnika koji ne podnose ili su otporni na prethodnu terapiju, uključujući imatinib.
  • novodijagnosticiranog Ph+ ALL u kombinaciji s kemoterapijom.

Doziranje i način primjene

Liječenje treba započeti liječnik s iskustvom u dijagnosticiranju i liječenju bolesnika s leukemijom.

Posljednja izmjena: 26. 6. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA