x
x

Ebilfumin

Generičko ime:
oseltamivir

ATK
J05AH02

Oblici:
Ebilfumin 10*45 mg tvrde kapsule
SPC >>> Uputa >>>

Ebilfumin 10*30 mg tvrde kapsule
SPC >>> Uputa >>>

Ebilfumin 10*75 mg tvrde kapsule
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antivirotik; protiv influence

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Lijek je namijenjen za liječenje i prevenciju gripe, a nalazi se na osnovnoj listi HZZO-a za navedene indikacije:
1. Za liječenje skupina s povećanim rizikom od komplikacija gripe koje obuhvaćaju slijedeće osobe:
a) osobe starije od 65 godina
b) trudnice te žene unutar 2 tjedna po porodu
c) osobe s kroničnim plućnim, kardiovaskularnim, jetrenim, bubrežnim, metaboličkim, neurološkim, mišićnim bolestima neovisno o dobi,
d) imunosuprimirane osobe te
e) osobe smještene u domovima za starije i nemoćne i sličnim ustanovama
Lijek treba primijeniti odmah pri postavljanju kliničke sumnje na gripu, najbolje u prvih 48 sati bolesti.
2. Postekspozicijska profilaksa oseltamivirom provodi se u slučaju izbijanja epidemije u domovima za starije i nemoćne, bolničkim odjelima i sličnim kolektivima.

Doziranje

Odrasli i adolescenti u dobi od 13 i više godina

Liječenje: Preporučena peroralna doza oseltamivira za adolescente (u dobi od 13 do 17 godina) i odrasle iznosi 75 mg dvaput dnevno tijekom 5 dana

Liječenje treba započeti što je prije moguće, unutar prva dva dana po izbijanju simptoma gripe.

Prevencija nakon izloženosti virusu: Preporučena doza za prevenciju gripe nakon bliskog kontakta sa zaraženom osobom za adolescente (u dobi od 13 do 17 godina) i odrasle iznosi 75 mg oseltamivira jednom dnevno tijekom 10 dana. Liječenje treba započeti što prije, unutar dva dana nakon kontakta sa zaraženom osobom.

Prevencija tijekom epidemije gripe u zajednici: Preporučena doza za prevenciju gripe tijekom izbijanja epidemije u zajednici iznosi 75 mg oseltamivira jednom dnevno tijekom najviše 6 tjedana.

Pedijatrijska populacija

Djeca u dobi od 1 do 12 godina starosti Za dojenčad i djecu u dobi od 1 godine ili stariju na raspolaganju su Ebilfumin 30 mg, 45 mg i 75 mg kapsule.

Liječenje: Tijekom izbijanja pandemije gripe preporučena terapijska doza za dojenčad u dobi od 0 – 12 mjeseci iznosi 3 mg/kg dvaput dnevno. Preporuka se temelji na farmakokinetičkim podacima kao i podacima o sigurnosti primjene, koji ukazuju da ova doza kod dojenčadi u dobi od 0 – 12 mjeseci osigurava koncentracije predlijeka i aktivnog metabolita u plazmi za koje se pretpostavlja da će biti klinički djelotvorne, uz sigurnosni profil usporediv s onim zabilježenim kod starije djece i odraslih.

Prevencija nakon izloženosti virusu: Tijekom izbijanja pandemije gripe preporučena doza za prevenciju gripe kod dojenčadi mlađe od 1 godine iznosi pola dnevne terapijske doze. Preporuka se temelji na kliničkim podacima za dojenčad i djecu u dobi od 1 ili više godina i odrasle, prema kojima je polovica dnevne terapijske doze klinički djelotvorna za prevenciju gripe.

Detaljne upute dostupne su u dokumentaciji o lijeku.

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ebilfumin

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC), označivanje i uputa o lijeku (PL) za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Posljednja izmjena: 2. 11. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA