x
x

Pazopanib Teva

Generičko ime:
pazopanibklorid

ATK
L01EX03

Oblici:
Pazopanib Teva 200 mg filmom obložene tablete
SPC >>> Uputa >>>

Pazopanib Teva 400 mg filmom obložene tablete
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
inhibitor protein kinaze

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Terapijske indikacije

Karcinom bubrega (RCC)
Pazopanib Teva je indiciran za odrasle kao prva linija liječenja uznapredovalog karcinoma bubrega (RCC; engl. renal cell carcinoma), te za bolesnike koji su već primili terapiju citokinima zbog uznapredovale bolesti.

Sarkom mekih tkiva (STS)
Pazopanib Teva je indiciran za liječenje odraslih bolesnika s određenim podtipovima uznapredovalog sarkoma mekih tkiva (STS; engl. soft tissue sarcoma) koji su prethodno primili kemoterapiju za metastatsku bolest ili su imali progresiju unutar 12 mjeseci nakon (neo)adjuvantne terapije.

Doziranje i način primjene
Terapiju lijekom Pazopanib Teva smije započeti samo liječnik koji ima iskustva u primjeni antitumorskih lijekova.
Preporučena doza pazopaniba za liječenje RCC-a ili STS-a je 800 mg jednom dnevno.
Kako bi se kontrolirale nuspojave, prilagodbu doze (smanjenje ili povećanje) treba raditi postupno, smanjivati ili povećavati po 200 mg prema individualnoj podnošljivosti. Doza pazopaniba ne bi smjela prijeći 800 mg.

Posljednja izmjena: 14. 4. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA