x
x

Karmustin Teva

Generičko ime:
karmustin

ATK
L01AD01

Oblici:
Karmustin Teva jedna bočica praška sadrži 100 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
citostatik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Karmustin je indiciran u odraslih.

Karmustin je učinkovit kod sljedećih malignih novotvorina kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim antineoplastičnim lijekovima i/ili drugim terapijskim mjerama (radioterapija, kirurški zahvat):

  • tumori na mozgu (glioblastom, gliomi moţdanog debla, meduloblastom, astrocitom i ependimom), metastaze u mozgu
  • multipli mijelom (u kombinaciji s glukokortikoidima poput prednizolona)
  • sekundarna terapija kod Hodgkinove bolesti i ne-Hodgkinova limfoma
  • kao kondicioniranje prije autologne transplantacije hematopoetskih progenitornih stanica (engl. haematopoietic progenitor cell transplantation, HPCT) kod malignih hematoloških bolesti (Hodgkinova bolest / ne-Hodgkinov limfom)
  • uznapredovali tumori gastrointestinalnog trakta, nakon neuspjelog liječenja s drugim antitumorskim lijekovima

Karmustin  smiju primjenjivati samo zdravstveni radnici iskusni u primjeni kemoterapije i samo pod odgovarajućim nadzorom liječnika.

Doziranje

Početne doze: Preporučena doza lijeka karmustina kao monoterapije u prethodno neliječenih bolesnika je 150 do 200 mg/m2 intravenski svakih 6 tjedana.

Može se dati kao jedna doza ili podijeljena doza u dnevnim infuzijama poput 75 do 100 mg/m2 na dva uzastopna dana.

Kad se karmustin  koristi u kombinaciji s drugim mijelosupresivnim lijekovima ili u bolesnika sa smanjenom rezervom koštane srži, doze treba prilagoditi u skladu s hematološkim profilom bolesnika kako je prikazano u nastavku.

Posljednja izmjena: 26. 2. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA