x
x

Pregabalin PLIVA

Generičko ime:
pregabalin

ATK
N03AX

Oblici:
Pregabalin PLIVA 56x150 mg tvrde kapsule
SPC >>> Uputa >>>

Pregabalin PLIVA 56x300 mg tvrde kapsule
SPC >>> Uputa >>>

Pregabalin PLIVA 56x25 mg tvrde kapsule
SPC >>> Uputa >>>

Pregabalin PLIVA 56x75 mg tvrde kapsule
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antiepileptik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje: 150 do 600 mg dnevno, podijeljeno u dvije ili tri doze. Može se uzimati s jelom i bez jela.

Neuropatska bol: početna doza: 150 mg dnevno; p.p. doza se može povećati na 300 mg/dan nakon 3-7 dana, a na max. dozu od 600 mg/dan nakon dodatnih 7 dana. (Nije na teret HZZO-a)

Epilepsije: početna doza: 150 mg dnevno; p.p. doza se može povećati na 300 mg/ dan nakon 7 dana, a na max. dozu od 600 mg/dan nakon dodatnih 7 dana.

Generalizirani anksiozni poremećaj: početna doza: 150 mg dnevno; p.p. doza se može povećati na 300 mg/dan nakon 7 dana, nakon dodatnih 7 dana doza se može povećati na 450 mg dnevno, a max. doza od 600 mg/dan nakon dodatnih 7 dana.

Prekid liječenja pregabalinom: preporučuje se postupno smanjenje doze kroz najmanje tjedan dana.

(*Napomena HZZO-a – RS)

Posljednja izmjena: 26. 4. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA