x
x

Laribon trensdermalni naljepak

Generičko ime:
buprenorfin

ATK
N02AE01

Oblici:
Laribon trensdermalni naljepak 35 mikrograma/h transdermalni naljepak 4x20mg
SPC >>> Uputa >>>

Laribon trensdermalni naljepak 70 mikrograma/h transdermalni naljepak 4x40mg
SPC >>> Uputa >>>

Laribon trensdermalni naljepak 52,5 mikrograma/h transdermalni naljepak 4x30mg
SPC >>> Uputa >>>

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Doziranje

Bolesnici stariji od 18 godina Dozu je potrebno prilagoditi individualno prema stanju svakog bolesnika (intenzitet boli, trpljenje, individualna reakcija). Valja dati najnižu moguću dozu koja osigurava adekvatno ublažavanje boli. Za takvo adaptivno liječenje na raspolaganju su transdermalni naljepci s tri jačine: Laribon 35 mikrograma/h, Laribon 52,5 mikrograma/h te Laribon 70 mikrograma/h.

Odabir početne doze: bolesnici koji prije toga nisu primali nikakve analgetike trebaju početi s transdermalnim naljepkom najmanje jačine (Laribon 35 mikrograma/h). Bolesnicima koji su prije dobivali analgetik I stupnja prema WHO-u (neopioidne analgetike) ili analgetik II stupnja prema WHO-u (slabe opioide) također trebaju početi s Laribon 35 mikrograma/h. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), primjena neopioidnih analgetika se može nastaviti u ovisnosti o općem zdravstvenom stanju bolesnika. Kod prelaska bolesnika s nekog analgetika III stupnja (jaki opioidi) na Laribon i biranja početne jačine transdermalnog naljepka, u obzir valja uzeti prethodno liječenje, način primjene i srednju dnevnu dozu, kako bi se izbjegao recidiv boli. Preporuča se titrirati dozu individualno, počevši s najmanjom jačinom transdermalnog naljepka (Laribon 35 mikrograma/h). Klinička iskustva su pokazala da bolesnici koji su prethodno liječeni višim dnevnim dozama jakog opioida (približno 120 mg morfina oralno), mogu započeti terapiju slijedećom većom jačinom transdermalnog naljepka. Da bi se osigurala individualna prilagodba doze u određenom vremenskom periodu, tijekom titracije doze trebaju biti dostupni dostatni dodatni analgetici s trenutnim oslobađanjem. Potrebna jačina Laribona mora se prilagoditi potrebama svakog bolesnika ponaosob te kontrolirati u redovitim vremenskim razmacima. Nakon primjene prvog Laribon transdermalnog naljepka, koncentracija buprenorfina u serumu podjednako polako raste i u bolesnika prethodno liječenih analgeticima i u onih koji to nisu. Zbog toga je u početku malo vjerojatno da će učinak brzo nastupiti, pa se stoga analgetsko djelovanje treba prvi put procjenjivati tek nakon 24 sata. Prethodnu analgetsku terapiju (s iznimkom transdermalnih opioida) treba zadržati u istoj dozi tijekom prvih 12 sati nakon prelaska na Laribon kao i odgovarajuće „rescue“ analgetike za hitno ublažavanje bolova prema potrebi u slijedećih 12 sati. Titracija doze i terapija održavanja Laribon naljepak treba mijenjati najkasnije nakon 96 sati (4 dana). Zbog prikladne primjene transdermalni naljepak se može mijenjati dva puta tjedno u pravilnim razmacima, na primjer uvijek ponedjeljkom ujutro i četvrtkom navečer. Dozu valja individualno titrirati sve dok se ne postigne analgetska djelotvornost. Ako se na kraju početnog razdoblja primjene ne postigne dovoljna analgezija, doza se može povećati ili uporabom više od jednoga Laribon transdermalnog naljepka iste jačine ili prelaskom na transdermalni naljepak slijedeće veće jačine. Istodobno se ne smije aplicirati više od dva transdermalna naljepka, bez obzira na njihovu jačinu. Prije primjene slijedeće jačine Laribon transdermalnog naljepka valja uzeti u obzir ukupnu dozu opioida koju je bolesnik dobivao kao dodatnu terapiju uz prethodni transdermalni naljepak, to jest ukupno potrebnu dozu opioida, te sukladno tome podesiti potrebnu dozu. Bolesnici kojima je potreban dodatni analgetik (npr. za probijajuću bol) za vrijeme terapije održavanja mogu, uz transdermalni naljepak, uzimati primjerice 0,2 mg – 0,4 mg buprenorfina sublingvalno svaka 24 sata. Ako je potrebno redovito dodatno uzimanje 0,4 – 0,6 mg buprenorfina sublingvalno, valja primijeniti slijedeću veću jačinu.

Trajanje primjene

Laribon se ni pod kojim okolnostima ne smije primjenjivati duže no što je to apsolutno potrebno. Ukoliko je, s obzirom na prirodu i težinu bolesti, potrebno dugotrajno liječenje Laribonom, bolesnik se mora redovito i pažljivo nadzirati (prema potrebi, uz prekide liječenja) da bi se utvrdilo je li daljnje liječenje potrebno i u kojoj mjeri.

Prekid primjene Laribona

Nakon uklanjanja trandermalnog naljepka Laribon postupno se smanjuje koncentracija buprenorfina u serumu zbog čega se određeno vrijeme održava analgetski učinak. To valja uzeti u obzir kada se nakon terapije Laribonom uzimaju drugi opioidi. Opće je pravilo: sljedeći opioid se ne smije primjenjivati unutar 24 sata nakon uklanjanja Laribona. U ovom se času raspolaže samo s ograničenim podacima koji se odnose na početnu dozu drugih opioida koji bi se primjenjivali nakon prekida uporabe Laribona.

Posljednja izmjena: 9. 6. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA