x
x

Corprotect

Generičko ime:
etilni esteri omega-3 kiselina

ATK

Oblici:
Corprotect kaps. meka 30x1000 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
hipolipemik

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Doziranje:

Hipertrigliceridemija:

početna doza: 2 kaps. dnevno; p.p. može se povećati na 4 kaps. dnevno.

Posljednja izmjena: 30. 4. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA