x
x

Kabazitaksel Teva

Generičko ime:
kabazitaksel

ATK
L01CD04

Oblici:
Kabazitaksel Teva 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
Antineoplastici

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Terapijske indikacije:

Kabazitaksel Teva je u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom indicirana za liječenje odraslih bolesnika s metastatskim karcinomom prostate rezistentnim na kastraciju, koji su prethodno liječeni kemoterapijskim protokolom koji je sadržavao docetaksel.

Doziranje i način primjene:

Kabazitaksel se smije primjenjivati samo na odjelima specijaliziranima za primjenu citotoksičnih lijekova i to isključivo pod nadzorom liječnika s iskustvom u primjeni antitumorske kemoterapije. Prostorije i oprema za liječenje ozbiljnih reakcija preosjetljivosti, kao što je hipotenzija i bronhospazam moraju biti dostupni.

Preporučena doza lijeka Kabazitaksel Teva iznosi 25 mg/m2, primijenjeno u obliku jednosatne intravenske infuzije svaka 3 tjedna, u kombinaciji s 10 mg prednizona ili prednizolona koji se uzimaju peroralno svaki dan tijekom liječenja.

Posljednja izmjena: 25. 4. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA