x
x

Ikatibant Teva

Generičko ime:
ikatibantacetat

ATK
B06AC02

Oblici:
Ikatibant Teva 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
Ostali hematološki pripravci, lijekovi koji se koriste za liječenje nasljednog angioedema

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Kvalitativni i kvantitativni sastav 

Jedna napunjena štrcaljka od 3 ml sadrži ikatibantacetat što odgovara 30 mg ikatibanta.
Jedan ml otopine sadrži 10 mg ikatibanta.

Terapijske indikacije

Ikatibant Teva je indiciran za simptomatsko liječenje akutnih napadaja nasljednog (hereditarnog) angioedema (HAE) kod odraslih osoba, adolescenata i djece u dobi od 2 godine i starije, koji imaju nedostatak inhibitora C1-esteraze.

Način primjene

Ikatibant Teva je namijenjen supkutanoj primjeni, po mogućnosti u području abdomena.
Ikatibant Teva otopinu za injekciju potrebno je ubrizgavati polako zbog volumena koji treba primijeniti.
Svaka štrcaljka lijeka Ikatibant Teva namijenjena je samo za jednokratnu uporabu.

 Posljednja izmjena: 22. 1. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA