x
x

Oktreotid Teva

Generičko ime:
oktreotid

ATK
H01CB

Oblici:
Oktreotid Teva 30 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem
SPC >>> Uputa >>>

Oktreotid Teva 20 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem
SPC >>> Uputa >>>

Oktreotid Teva 10 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antagonist hormona rasta

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Doziranje:

Akromegalija

Preporučuje se započeti liječenje primjenom 20 mg lijeka Oktreotid Teva u intervalima od 4 tjedna kroz 3 mjeseca. Bolesnici koji se liječe s.c. oktreotidom mogu započeti liječenje lijekom Oktreotid Teva dan nakon posljednje doze s.c. oktreotida. Naknadno prilagođavanje doze treba se temeljiti na serumskim koncentracijama hormona rasta (GH) i inzulinu sličnog faktora rasta-l/somatomedina C (IGF-l) te kliničkim simptomima.

Gastroenteropankreatički endokrini tumori

Liječenje bolesnika sa simptomima povezanim s funkcionalnim gastroenteropankreatičkim neuroendokrinim tumorima

Preporučuje se započeti liječenje primjenom 20 mg lijeka Oktreotid Teva u intervalima od 4 tjedna. Bolesnici koji se liječe s.c. oktreotidom trebaju nastaviti liječenje prethodno učinkovitom dozom tijekom 2 tjedna nakon prve injekcije lijeka Oktreotid Teva. Bolesnicima čiji su simptomi i biološki markeri dobro kontrolirani nakon 3 mjeseca liječenja, dozu se može sniziti na 10 mg lijeka Oktreotid Teva svaka 4 tjedna.

Bolesnicima čiji su simptomi nakon 3 mjeseca liječenja samo djelomično pod kontrolom, dozu se može povisiti na 30 mg lijeka Oktreotid Teva svaka 4 tjedna.

Liječenje adenoma koji luče TSH

Liječenje lijekom Oktreotid Teva se mora započeti dozom od 20 mg u intervalima od 4 tjedna tijekom 3 mjeseca prije razmatranja prilagoĎavanja doze. Doza se zatim prilagoĎava na temelju odgovora TSH-a i hormona štitnjače.

Način primjene

Oktreotid Teva može se primijeniti samo dubokom intramuskularnom injekcijom. Mjesto uboda svake sljedeće intramuskularne injekcije treba izmjenjivati izmeĎu lijevog i desnog glutealnog mišića

Posljednja izmjena: 25. 4. 2022.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluZipantola PROTECTBisolex
PLIVINE GRUPE PROIZVODA