x
x

Uloga interneta u komuniciranju i izvoru zdravstvenih informacija ljekarnika

  07.10.2022.

Suvremena informacijska i komunikacijska tehnologija je prisutna u svim područjima ljudskog života, pa tako i u farmaceutskoj industriji. Posljedica razvoja novih tehnologija i interneta je njihova primjena i u marketinškim komunikacijskim procesima farmaceutskih tvrtki.

Uloga interneta u komuniciranju i izvoru zdravstvenih informacija ljekarnika

Olakšana je komunikacija zdravstvenih djelatnika, pregled stručne literature, pretraživanje biomedicinskih baza podataka, te online edukacija zdravstvenih djelatnika.

Slijedom navedenog, cilj ovog istraživačkog rada je istražiti u kojoj mjeri ljekarnici koriste internet za pronalaženje zdravstvenih informacija. Osim toga istražit će se koja su najčešća sredstva komunikacije između ljekarnika i pacijenta, kao i percepcija ljekarnika o upotrebi društvenih mreža u profesionalnoj komunikaciji.

Za potrebe istraživanja korišteno je online ispitivanje. Istraživanje je provedeno tijekom kolovoza i rujna 2021. na uzorku od 92 ljekarnika zaposlena u ljekarnama u Republici Hrvatskoj. Za analizu podataka korišteni su deskriptivni i inferencijalni statistički postupci.

Rezultati istraživanja pokazali su da ljekarnici u profesionalne svrhe više koriste internet za traženje informacija vezanih uz lijek, te ga koriste više nego stručnu literaturu koja je dostupna u ljekarni. Osim toga, rezultati ankete su pokazali da ljekarnici imaju pozitivan stav prema društvenim mrežama kao sredstvu komunikacije s pacijentima, premda na internetu najčešće s pacijentima komuniciraju elektroničkom poštom.

Ljekarnici smatraju internet korisnim izvorom zdravstvenih informacija jer mogu naći najnovije zdravstvene informacije te one vezane za određenu temu. Budući da je glavna prepreka ljekarnicima u pretraživanju online zdravstvenih informacija nedostatak vremena i nedostatak prakse, preporuka farmaceutskim tvrtkama je dati smjernice ljekarnicima s popisom internetskih stranica i poveznica na kojima ljekarnici mogu naći relevantne podatke i informacije o lijekovima određenih farmaceutskih tvrtki.

Zaključno, može se utvrditi da se ljekarnici danas u profesionalne svrhe koriste svim mogućnostima interneta. Najviše se njime koriste za pretraživanje zdravstvenih informacija, čime dokazuju da žele biti informirani o novim lijekovima i terapijskim postupcima na tržištu kako bi svojim pacijentima pružili što kvalitetnije informacije. Koliko su u tome uspješni, moglo bi se utvrditi u nekom budućem istraživanju kojim bi se istražilo koliko je pacijentima važan savjet i preporuka ljekarnika što je također važan oblik marketinške komunikacije.

Sanja Mlivončić

VEZANI SADRŽAJ > <