x
x

Kakav sadržaj na internetu može pomoći oboljelima od raka i njegovateljima?

  22.05.2023.

Sadržaj na internetu ima ključnu ulogu za mnoge oboljele od malignih bolesti. Treba stalno podsjećati kliničare da i oni poduzmu aktivne korake i pomognu bolesnicima, njihovim obiteljima i njegovateljima u pronalaženju kvalitetnog i pouzdanog sadržaja na internetu koji zadovoljava njihove potrebe za informacijama.

Kakav sadržaj na internetu može pomoći oboljelima od raka i njegovateljima?

Dobro je poznato da je internet važan izvor informacija za mnoge neformalne njegovatelje i oboljele od raka. Međutim, potrebno je bolje razumjeti na koji način pojedinci pretražuju internet kako bi zadovoljili svoje potrebe za informacijama i na koji način autori trebaju usmjeriti pojedine intervencije i objavu sadržaja za bolesnike na webu.

Ciljevi studije objavljene u časopisu JMIR Cancer bili su razviti teoriju koja opisuje zašto osobe koje boluju od raka koriste internet za pronalaženje informacija, definirati izazove s kojima se suočavaju i dati preporuke za kreiranje i prezentiranje sadržaja na webu.

U istraživanje su uključene punoljetne osobe koje su u povijesti bolesti imale rak kao i članovi obitelji ili neformalni njegovatelji iz Alberte u Kanadi. Nakon davanja informiranog pristanka, sudionici su bili uključeni putem digitalno snimljenih polustrukturiranih intervjua jedan na jedan, fokus grupa, rasprave na webu i e-maila.

U istraživanje je uključena 21 osoba. Ispitanici su sudjelovali u 23 intervjua jedan na jedan i 5 fokus grupa. Prosječna dob ispitanika bila je 53 (SD 15,3) godine. Rak dojke, ginekološki i hematološki karcinom bili su najčešći tipovi raka (4/21, 19%). Ukupno je sudjelovalo 67% (14/21) bolesnika, 29% (6/21) neformalnih njegovatelja i 5% (1/21) pojedinaca koji su prijavili obje uloge.

Sudionici su iskusili mnoge nove izazove u korištenju interneta u razdoblju od početka same bolesti i tijekom liječenja. U ispitivanju su odgovarali na tri ključna orijentacijska pitanja: zašto se javlja izazov kod pretraživanja sadržaja na internetu, što mogu očekivati i kako mogu upravljati tim izazovom. Oni koji su se bolje snašli i informirali, imali su bolje fizičko i psihosocijalno zdravlje.

Dobro osmišljen sadržaj na interentu je sažet, fokusiran, bez dodatnih umetnutih sadržaja koji odvlače pažnju i koji se bavi ključnim pitanjima. Takav sadržaj je identificiran kao najkorisniji i najviše pomaže i oboljelima i njegovateljima.

Autore web sadržaja mamijenjenog oboljelima od raka potiče se da:

  1. jasno identificiraju izazove koje donosi maligna bolest i populaciju kojoj je sadržaj namijenjen, kao i prisutnost bilo koje potencijalno uznemirujuće informacije;
  2. osiguraju verzije sadržaja u različitim formatima, uključujući mogućnost ispisa te audio i video zapise;
  3. navedu autora objavljenog sadržaja što uključuje pojedinačne autore, organizacije ili neke druge izvore;
  4. postave hiperlinkove nakon što obrade ključna pitanja; i
  5. osiguraju da je sadržaj optimiziran za tražilice (npr. Google).

Autori su zaključili da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se bolje razumjeli mnogi izazovi s kojima se susreću pojedinci koji žive s rakom. Osim toga, treba istražiti i kako optimizirati sadržaj na internetu za specifične izazove s kojima se susreću bolesnici što je važno područje za buduća istraživanja.