x
x

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske upozorava na dugove u zdravstvu

  11.10.2022.

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske je objavila kako su ukupne obveze zdravstvenih ustanova na kraju lipnja iznosile 13,7 milijardi kuna, a dospjele 4,2 milijarde.

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske upozorava na dugove u zdravstvu

Zdravstveni sustav je u prvih šest mjeseci stvarao 100 milijuna kuna novog duga mjesečno, pa je novonastali dug u prvih pola godine iznosio 600 milijuna kuna.

Krajem kolovoza dug bolnica prema veledrogerijama iznosio je 3,8 milijardi kuna, a dospjeli dug 2,8 milijardi, pri čemu je dug stariji od 180 dana bio 851 milijun kuna.

Sanacije duga su postale redoviti način financiranja zdravstva, pa je tako Vlada RH u rujnu donijela još dvije odluke o isplati sredstava zdravstvenim ustanovama za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, u ukupnom iznosu od 710 milijuna kuna.

To je samo dio paketa od 3,4 milijarde kuna, od kojih su 1,4 milijarde namijenjene za ljekarne, a preostali dio za bolnice.