x
x

Farmakoterapijsko savjetovalište u Domu zdravlja Zagreb - Centar

  26.05.2023.

Farmakoterapijsko savjetovalište predstavlja novi model pružanja cjelovite skrbi unutar kojeg ljekarnici u suradnji s liječnicima obiteljske medicine Doma zdravlja Zagreb – Centar pružaju ljekarničku djelatnost upravljanja farmakoterapijom.

Farmakoterapijsko savjetovalište u Domu zdravlja Zagreb - Centar
Zajednički cij je optimizacija terapije i poboljšana skrb za pacijenta

Suradnja ljekarnika i liječnika obiteljske medicine dovodi do postizanja boljih definiranih terapijskih ciljeva, pri čemu se pacijenti aktivno uključuju u svoje liječenje te započinju redovitije i preciznije koristiti svoju terapiju. Svrha Savjetovališta je pružiti cjelovitu, integriranu skrb usmjerenu na pacijenta omogućujući pritom dostupnost bolje zdravstvene zaštite, poboljšano zdravlje te samanjuje troškove.

Prije prvog savjetovanja potrebno je obavijestiti svojeg liječnika obiteljske medicine te se u dogovoru s njime naručiti za prvi termin telefonski ili putem e-maila.

Na prvo savjetovanje potrebno je donijeti:

 • medikacijsku povijest (stalna terapija pacijenta)
 • zadnje laboratorijske nalaze
 • povijest bolesti. 

Jeste li znali?

 • Ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu iznosila je visokih 5,7 mlrd kuna, od čega je 6-8% potrošeno na lijekove koje pacijenti mogu sami kupiti u ljekarni.
 • Sok od grejpa, gospina trava, razni minerali i vitamini i drugi biljni pripravci mogu značajno promijeniti djelovanje mnogih lijekova – povećati toksičnost ili smanjiti učinkovitost.
 • Pri istovremenom uzimanju više lijekova, povećava se mogućnost njihovog štetnog učinka te postoji potreba za pažljivim organiziranjem terapije kako bi se postigao maksimalan učinak lijekova.
 • Za neke lijekove postoji idealno doba dana kada ih uzeti

Tko može doći u savjetovalište?

 • osobe koje koriste 4 ili više lijekova (receptni lijekovi, bezreceptni lijekovi, biljni lijekovi, dodaci prehrani itd.)
 • osobe koje imaju poteškoća s uzimanjem lijekova
 • osobe koje imaju pitanja vezano uz lijekove koje koriste
 • osobe koje pate od nuspojava lijekova
 • osobe koje koriste lijekove koje zahtijevaju pomno praćenje

Aktivnosti savjetovališta

 • Prikupljanje podataka o cjelokupnoj pacijentovoj terapiji i anamnezi
 • Identifikacija terapijskih problema (npr. interakcija, nuspojava)
 • Izrada individualiziranog plana skrbi
 • Komunikacija i dogovor s liječnikom obiteljske medicine
 • Procjena i praćenje ishoda liječenja u suradnji s liječnikom obiteljske medicine
 • Prijava nuspojava

Što pacijent dobiva?

 • ljekarnik će sa svakim pacijentom provesti individualnu konzultaciju
 • ljekarnik osigurava da su svi lijekovi koje pacijent uzima najprikladniji mogući, učinkoviti, sigurni te da ih je pacijent u stanju primjenjivati
 • ljekarnik će pacijenta uključiti u proces donošenja odluke vezano uz terapiju čime će se povećati uključenost pacijenta u brizi za svoje zdravlje
 • ljekarnik će svakom pacijentu objasniti na koji način mu određeni lijek pomaže i koje su moguće nuspojave koje se mogu javiti

LOKACIJA RUNJANINOVA

Dom zdravlja Zagreb – Centar A: Runjaninova ulica 4, 1. kat, lijevo

E: fts@dzz-centar.hr M: 099 5838 382

LOKACIJA SIGET

Dom zdravlja Zagreb – Centar Dijabetološki centar A: Av. Većeslava Holjevca 22, 1. kat

E: fts@dzz-centar.hr M: 091 4897 038

RADNO VRIJEME Pon – pet 07:00 – 15:00