x
x
 

> Alati

Klirens kreatinina

1. Spol
2. Dob3. Težina4. KreatininIZRAČUNAJ


Klirens kreatinina je pomoć pri doziranju lijekova.