x
x
 

> Alati

Brza procjena rizika moždanog udara kod bolesnika s fibrilacijom atrija CHA2DS2-VASc

1. Dob2. Spol3. Osobna anamneza


* TIA – tranzitorna ishemijska ataka
** prijašnji infarkt miokarda, periferna arterijska bolest ili aterosklerotski plak aorte


IZRAČUNAJObjašnjenje: Generalno se preporuča uvođenje antikoagulantne terapije ukoliko je zbroj bodova 2 ili više, dok terapija nije indicirana kod većine bolesnika sa zbrojem 0. Rizik bolesnika čiji zbroj iznosi 1 valja prije donošenja odluke o potrebi antikoagulantne terapije pobliže klinički individualno procijeniti.

Više informacija u članku: Brza procjena rizika moždanog udara kod bolesnika s fibrilacijom atrija.