x
x

Opasnosti i prednosti društvenih mreža: e-profesionalizam doktora

  17.08.2022.

Rezultati istraživanja pokazuju da 75% ispitanika liječnika i doktora dentalne medicine koriste društvene mreže. Najčešće koriste Facebook (90.1 MD/doktori medicine vs 96.7% DMD/doktori dentalne medicine) i Instagram (57.6% MD vs 74.4% DMD). Za obje društvene mreže postoji statistički značajna razlika u učestalosti korištenja u korist doktora dentalne medicine. Doktori medicine statistički značajni učestalije koriste LinkedIn (55.4% MD vs 45.1% DMD) te YouTube (36.1%MD vs 26.4% DMD).

Opasnosti i prednosti društvenih mreža: e-profesionalizam doktora

Statistički značajna razlika pokazale su veću učestalosti korištenja društvenih mreža koje koriste adolescenti, s puno većim udjelom prisutnosti na tim društvenim mrežama u korist doktora dentalne medicine, na Snapchatu (8.9% DMD vs 4.5% MD) te na TikTok-u (8.1% DMD vs 3% MD), čime se demonstrira njihove veća prisutnost u privatnom sektoru te oglašavanju/prezentaciji potencijalnim korisnicima putom tih društvenih mreža. Za razliku od doktora medicine, puno veći udio doktora dentalne medicine radi u privatnom sektoru (84.6% DMD vs 29.3% MD).

Svrha korištenja za doktore medicine i doktore dentalne medicine je prvenstveno ista, profesionalno umrežavanje i komunikacija, gdje DMD opet pokazuju značajnu razliku za tu istu domenu, dok su razlozi svrhe korištenja, tipa „za povezivanje sa starim prijateljima s kojima sam izgubio/la kontakt“ ili „kako bih ostao/la u kontaktu s trenutnim prijateljima i članovima obitelji“ podjednaki za obje profesije.

Rezultati pokazuju da sunistraživači prepoznali tri ključne koristi društvenih mreža-a za e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika:

  1. profesionalno umrežavanje i suradnja,
  2. mogućnost edukacije, i
  3. educiranje pacijenata i promicanje zdravlja.

Također su prepoznali pet opasnosti društvenih mreža za e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika:

  1. mogućnost negativnog utjecaja na odgovornost liječnika,
  2. ugrožavanje povjerljivosti odnosa liječnik – pacijent,
  3. nejasne granice profesionalne odgovornosti,
  4. prikaz neprofesionalnog ponašanja i
  5. pravna pitanja i stegovne posljedice.

Projektni tim: Uz prof. dr. sc. Teu Vukušić Rukavina kao voditeljicu projekta, istraživački tim SMePROF projekta čine: izv. prof. dr. sc. Joško Viskić, dr. dent. med., Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu / doc. dr. sc. Marjeta Majer, dr. med., specijalist školske i adolescentne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / dr. sc. Danko Relić, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Lovela Machala Poplašen, mag. bibl., viši knjiž., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Marko Marelić, mag. soc., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / dr. sc. Kristijan Sedak, mag. comm., Hrvatsko katoličko sveučilište.

VEZANI SADRŽAJ > <