x
x

Prikaz e - učenja na PLIVAmed.net portalu za ljekarnike

  28.07.2012.

Napredak informatičke tehnologije i razvoj interneta omogućili su uspješnu trajnu edukaciju svih zdravstvenih djelatnika. Uvođenjem interneta u medicinu i zdravstvo velik broj publiciranih radova postao je dostupan zdravstvenim djelatnicima u svim dijelovima svijeta. Trajna medicinska izobrazba (engl. Continuous Medical Education - CME) danas je obaveza svih liječnika, ljekarnika, medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika.

Prikaz e - učenja na PLIVAmed.net portalu za ljekarnike

Revolucija tehnologije i znanja koja je opisana u izvješću Vijeća za farmaceutsku edukaciju iz 2007 godine je pravi izazov za sve ljekarnike. Danas se ljekarnik mora snaći u kompleksnim podacima i biti u stanju translatirati veliki broj dostupnih informacija u primijenjeno znanje koje se odnosi na prevenciju i liječenje bolesti .

Brz i jednostavan pristup pouzdanim i provjerenim kliničkim informacijama ljekarnicima je važan za donošenje ispravnih odluka oko savjetovanja pojedinog bolesnika, osobito u svjetlu današnjeg trenda - personalizirane medicine, kao i ljekarničke skrbi. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske objavila je na svojim stranicama "Deklaraciju o e-zdravlju" kako bi potaknula korištenje velikih potencijala informacijsko-komunikacijske tehnologije i rješenja za unapređenje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Jedno od područja na koje akademija skreće pozornost je i obrazovanje i povezivanje svih sudionika u zdravstvu. Potaknuti interesom ljekarnika, na adresi www.plivamed.net razvili smo posebnu sekciju edukacije ljekarnika za sve one koji često nisu u mogućnosti pohađati razne seminare, tečajeve i kongrese. Ljekarnici će se "umrežiti" u vrijeme koje im najbolje odgovara, a za čitanje članaka i rješavanje testova morat će imati samo računalo s priključkom na internet.

E-tečaj se sastoji od čitanja tekstova, pripremljenih sa strane zdravstvenih stručnjaka (magistara farmacije, liječnika i drugih) nakon kojih se pristupa jednokratnoj provjeri znanja. Provjera znanja sadržava minimalno 30 pitanja s ponuđenim odgovorima od kojih je jedan točan. Sam e-tečaj traje najmanje 60 minuta. Polaznik na raspolaganju ima neograničeno vrijeme za čitanje tekstova, sadržaju može pristupiti bilo kada i više puta. Provjeri znanja polaznik pristupa nakon što pročita sve tekstove Po završenom e-tečaju, polaznik je obaviješten o uspješnosti završenog tečaja, odnosno broju točnih odgovora. Da bi polaznik zadovoljio te da bi mogao dobiti bodove potrebne za obnovu Odobrenja za samostalni rad, mora imati najmanje 60% točnih odgovora, s time da će točan postotak uspješno riješenih pitanja biti određen za svaki e-tečaj posebno pa može iznositi i više od 60%. Točni odgovori bit će objavljeni tek po završetku e-tečaja, a u planu je da e-tečaj traje nekoliko mjeseci.

Ivana Klinar (1), Tihana Govorčinović (2), Danijela Jonjić (2), Gordan Maleković (1)
1 PLIVA Hrvatska d.o.o.
2 Hrvatska ljekarnička komora

Rad prezentiran na 2. hrvatskiom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održanom od 9. do 11. veljače, 2012. godine u Zagrebu.

http://www.psihijatrija-prevencijairehabilitacija.com/program.html

VEZANI SADRŽAJ > <