x
x

Informacijske i komunikacijske tehnologije u sekundarnoj prevenciji KV bolesti

  Prof. prim. dr. sc. Mario Ivanuša, dr. med. specijalist kardiolog

  26.08.2022.

Informacijske i komunikacijske tehnologije u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti: iskustva stečena tijekom pandemije

Informacijske i komunikacijske tehnologije u sekundarnoj prevenciji KV bolesti

Pandemija COVID-19 utječe na akutno zbrinjavanje kardiovaskularnih (KV) bolesnika te primarnu i sekundarnu prevenciju KV bolesti. Kasno javljanje KV bolesnika mjerljivo je manjim brojem hospitalizacija i učestalijim komplikacijama. Kardiološki pregledi, dijagnostički i terapijski postupci ograničeno su dostupni.

Istodobno, nedovoljna tjelesna aktivnost i nezdrava prehrana rezultiraju pogoršanjem promjenjivih čimbenika rizika. Sve navedeno od bitnog je utjecaja za programe kardiovaskularne rehabilitacije (KVR) koji predstavljaju važan dio sekundarne prevencije, a poglavito uz dodatne barijere uzrokovane potresom i privremenom obustavom javnog prometa u Gradu Zagrebu.

Cilj ovog rada je prikazati kritičan značaj informacijskih sustava kao sredstava učinkovite, dvosmjerne komunikacije koji omogućuju razmjenu informacija, terapijsku edukaciju i potporu bolesnicima uključenima u program ambulantne KVR.

S obzirom na gore navedene barijere provođenje programa ambulantne KVR u Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju u Zagrebu postaje otežano. Stoga se u razdoblju od 23. ožujka do 28. svibnja 2020. godine program provodio virtualno uz pomoć suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije (telefon, elektronička pošta, web portal, telemedicina). Na takav način nastojao se smanjiti utjecaj nedostatne stručne, ali i socijalne i emocionalne potpore kod ove skupine visokorizičnih bolesnika.

Osim višekratnih telefonskih kontakata, članovi rehabilitacijskog tima u tri navrata provodili su strukturirane telefonske intervencije usmjerene na promjenjive čimbenike KV rizika i ustrajnost u uzimanju farmakološkog liječenja, snalaženje u kućnim aktivnostima te ponovnom vraćanju u rehabilitacijski centar. U virtualnoj predavaonici na web portalu djelatnici Službe ambulantne rehabilitacije kreirali su 20 prezentacija s temama koje se koriste u terapijskoj edukaciji i 30 video prezentacija o pravilnom provođenju medicinske gimnastike.

Bolesnici su dodatno poticani na sve aktivnosti tjednim newsletterima.

Kako privremeni prekid aktivnosti iz područja sekundarne prevencije kod visokorizičnih KV bolesnika može biti povezan s progresijom bolesti i nastupom neželjenih kardioloških događaja, adaptirali smo program ambulantne KVR primjenom dostupnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Ovo je omogućilo kontinuitet odvijanja programa.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROIbuxin RapidPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: