x
x

COVID-19: plazma u liječenju kritičnih bolesnika

  30.03.2020.

Prethodno priopćenje serije slučajeva uporabe plazme rekonvalescenata za liječenje kritičnih bolesnika s koronavirusnom infekcijom (COVID-19) objavljeno je u časopisu JAMA.

COVID-19: plazma u liječenju kritičnih bolesnika

Kineski istraživači su liječili pet bolesnika s COVID-19 infekcijom kojima je bila potrebna mehanička ventilacija i imali su tešku pneumoniju i viremiju unatoč primjeni antivirusnih lijekova.

Donori plazme oporavili su se od SARS-CoV-2 infekcije i bili su bez simptoma najmanje 10 dana. Primatelji su primili 400 ml plazme rekonvalescenata koja je sadržavala neutralizirajuća protutijela.

U roku jednog dana od transfuzije, biljezi viremije počeli su se poboljšavati. Kod svih bolesnika su zabilježena postepena poboljšanja plućnih lezija u roku od 3 dana. Do 9. dana četvero bolesnika više nije trebalo mehaničku ventilaciju. Troje bolesnika je otpušteno iz bolnice nakon hospitalizacije od približno 50 dana, a dva su i dalje hospitalizirana u vrijeme publiciranja serije slučajeva.

Autori su zaključili da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se potvrdili ovi rezultati.

Prošlog tjedna FDA je omogućio liječnicima da prijave hitnu uporabu plazme rekonvalescenata kod pojedinih teških slučajeva COVID-19 infekcije.

VEZANI SADRŽAJ > <