x
x

COVID-19: pneumonija i ležanje na trbuhu; kada prekinuti distanciranje?

  26.03.2020.

Donosimo neke od zaključaka najnovijih istraživanja o COVID-19 infekciji:

COVID-19: pneumonija i ležanje na trbuhu; kada prekinuti distanciranje?

  • Ležanje na trbuhu (engl. prone position): Studija na 12 pacijenata s ARDS-om (akutni respiratorni distres sindrom) povezanim s COVID-19 infekcijom u Wuhanu u Kini potvrdila je da naizmjenični položaj tijela bolesnika, posebno razdoblje provedeno u položaju na trbuhu može poboljšati plućnu funkciju regrutiranjem kolabiranih alveola. Rad je objavljen u časopisu American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
  • Rak i COVID-19: U časopisu JAMA oncology, istraživači izvještavaju o 1500 pacijenata s karcinomom zaprimljenih u bolnicu u Wuhanu tijekom epidemije COVID-19. Procijenjena stopa infekcije SARS-CoV-2, virusom koji uzrokuje COVID-19, bila je viša u tih bolesnika nego u općoj populaciji Wuhana (0,79% u odnosu na 0,37%). Jedna četvrtina zaraženih pacijenata je umrla od početka ožujka
  • Kada prekinuti socijalno distanciranje? Studija modeliranja u časopisu Lancet Public Health sugerira da bi odlaganje povratka na posao u Wuhanu do travnja (a ne ožujka) pomoglo u odlaganju vrhunca COVID-19 infekcije do listopada (a ne kolovoza). Na taj način bi se privremeno ublažio teret zdravstvenog sustava i omogućila bolja pripravnost. Istraživači napominju da iako se precizni učinci intervencija mogu razlikovati od zemlje do zemlje njihov model ističe korisnost intervencija fizičkog distanciranja i potrebu pažljivog kalibriranja njihovog podizanja kako bi se izbjegli sljedeći valovi epidemije COVID-19.

New England Journal of Medicine upravo je objavio dva nova članka o COVID-19 - jedan o pripremi američkog zdravstvenog sustava za pandemiju, a drugi o rješavanju nedostataka ventilatora i osobne zaštitne opreme.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluGastalAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: