x
x

COVID-19: ishodi prvih 1000 bolesnika u New Yorku

  01.06.2020.

Od prvih 1000 bolesnika s COVID-19 infekcijom, primljenih u bolnicu u New Yorku, 34% je razvilo akutnu ozljedu bubrega, a 14% je trebalo dijalizu, objavljeno je u BMJ-u.

COVID-19: ishodi prvih 1000 bolesnika u New Yorku

Više od 90% kohorte imala je na početku bolesti neku kroničnu bolest. Otprilike četvrtina pacijenata primljena je u jedinicu intenzivne medicine, a jedna petina je umrla.

Prve intubacije pacijenata učinjene su najčešće 3 do 4 dana te 9. dana nakon pojave simptoma, što bi, prema mišljenju istraživača moglo sugerirati na dvofaznu prirodu tijeka bolesti.

Medijan duljine invazivne ventilacije bio je 6 dana kod bolesnika sa smrtnim ishodom, 9 dana kod bolesnika koji su otpušten iz bolnice i 29 dana kod bolesnika koji su i dalje bili hospitalizirani u trenutku kontrolnog praćenja.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROOlfen gelIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: