x
x

COVID-19: ishodi kritično bolesnih u SAD-u

  23.03.2020.

Stopa smrtnosti među kritično bolesnim pacijentima s novom koronavirusnom bolešću (COVID-19) u bolnici Evergreen u državi Washington dosegla je 67%, objavljeno je u pismu u časopisu JAMA.

COVID-19: ishodi kritično bolesnih u SAD-u

Istraživači su proučavali 21 pacijenta koji su primljeni na jedinicu intenzivnog liječenja u dobi od 43 – 92 godine s potvrđenom infekcijom COVID-19 85% je imalo neku kroničnu bolest, npr. kroničnu bubrežnu bolest i srčano zatajivanje. Svi pacijenti osim jednog imali su na prijmu nalaz na radiogramu prsnog koša.

Od ukupnog broja bolesnika, 71% je zahtijevalo mehaničku ventilaciju za akutni respiratorni distres sindrom (ARDS), a polovica je napredovala u teški ARDS do 3. dana. Sredinom ožujka dvije trećine bolesnika je umrlo, a 24% je još uvijek u jednici intenzivnog liječenja.

Istraživači napominju da je jedna trećina bolesnika razvila kardiomiopatiju. Nije jasno je li ovo komplikacija infekcije SARS-CoV-2 te su potrebna daljnja istraživanja.

VEZANI SADRŽAJ > <