x
x

Teže infekcije COVID-19 i manja učinkovitost kombinacije lopinavir - ritonovir

  19.03.2020.

Liječenje kombinacijom anti-HIV lijekova, lopinavira i ritonavira nije bila učinkovitija od standardne njege teško bolesnih pacijenata koji su hospitaliziranih s novom koronavirusnom bolešću (COVID-19). Nalazi iz otvorenog, randomiziranog kliničkog istraživanja objavljen je u časopisu New England Journal of Medicine.

Teže infekcije COVID-19 i manja učinkovitost kombinacije lopinavir - ritonovir

Kod 200 odraslih osoba hospitaliziranih s infekcijom COVID-19 i oksidacijom od 94% ili manje u Kini, primijenjen je lopinavir - ritonavir dva puta dnevno tijekom 14 dana plus standardna njega. U kontrolnoj skupini bolesnici su samo primali standardnu njegu. Primarni ishod, tj. vrijeme do kliničkog poboljšanja,  se nije razlikovalo između skupina (medijan, 16 dana). Smrtnost nakon 28 dana bila je manja u ispitivanoj skupini s lopinavir-ritonavirom, ali razlika između skupina nije dosegla statističku značajnost (19% s lopinavir-ritonavirom, 25% samo sa standardnom njegom).

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPlivit C 1000 PlusAndol PRO
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: