x
x

COVID-19 kod bliskih kontakata; rezultati primjene lopinavira i ritonavira

  04.03.2020.

Stopa pojave simptoma bolesti za SARS-CoV-2 - virus koji uzrokuje koronavirusnu infekciju (COVID-19) kod bliskih kontakata u Americi iznosi manje od 1%, objavljeno je u časopisu MMWR.

COVID-19 kod bliskih kontakata; rezultati primjene lopinavira i ritonavira

Specijalisti javnog zdravstva aktivno su nadgledali 445 osoba koje su bile u bliskom kontaktu s jednim od 10 američkih pacijenata s infekcijom COVID-19 koja je povezana s putovanjima. Tijekom 14 dana praćenja, 12% kontakata je razvilo nove simptome ili su se postojeći simptomi pogoršali te su testirani na SARS-CoV-2. Dva su kontakta bila pozitivna, a radilo se o članovima istog kućanstva. Na temelju toga je procijenjena ukupna stopa pojavnost simptoma kod kontakata s oboljelim i to na 0,45% za bliske kontakte i 10,5% za članove kućanstva. Istraživači su zaključili da usprkos intenzivnom praćenju, nije primijećen trajni prijenos simptoma SARS-CoV-2 s osobe na osobu.

U JAMA-i su istraživači predstavili niz slučajeva 18 pacijenata koji su bili pozitivni na virus SARS-CoV-2 u Singapuru. Pet pacijenata kojima je bio potreban dodatni kisik također su primali i kombiniranu terapiju lopinavira i ritonavira: troje je imalo manju potrebu za dodatnim kisikom u roku od 3 dana, dok se kod dva pacijenta stanje pogoršalo nakon primjene lijekova. Za sve pacijente, prosječno trajanje viremije u uzorcima nazofarinksa bilo je 12 dana. Virus je otkriven u stolici polovice testiranih pacijenata.

U ostalim vijestima COVID-19:

  • CDC je prijavio 108 slučajeva, uključujući 48 koji su vraćeni u SAD. Ovo je jednodnevni porast od oko 20 novooboljelih. Broj umrlih u državi Washington porastao je sa šest na devet.
  • Ukupan broj oboljelih u svijetu je iznad 90.000, s preko 3000 smrtnih slučajeva, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Dvanaest novih zemalja prijavilo je svoj prvi slučaj u proteklih nekoliko dana.

VEZANI SADRŽAJ > <