x
x

Algoritam mehaničkog ventiliranja bolesnika s ARDS-om zbog infekcije COVID-19

  23.03.2020.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i nastavnici eksperti za mehaničko ventiliranje i intenzivno liječenje izradili su algoritam mehaničkog ventiliranja bolesnika s ARDS-om nastalim zbog infekcije virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). U nastavku se nalazi algoritam za liječnike intenziviste, a naknadno će se na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta objaviti i materijali za tehničko osoblje.

Algoritam mehaničkog ventiliranja bolesnika s ARDS-om zbog infekcije COVID-19

Prema Berlinskoj definiciji ARDS se dijeli prema težini na:

  • Blagi (PaO2/FIO2 300 – 201)
  • Srednje teški (PaO2/FIO2 ≤ 200)
  • Teški (PaO2/FIO2 ≤ 100)

Uvjet je da je kod ventiliranih bolesnika vrijednost pozitivnog tlaka na kraju ekspirija (u daljnjem tekstu PEEP), barem +5 cm H2O.

Sadržaj:

  1. Ventiliranje bolesnika malim respiracijskim volumenima – protektivna ventilacija
  2. Koncept ”otvorenih” pluća (engl. Open Lung Concept) i metode otvaranja alveola (Recruitment)
  3. APRV (Airway Pressure Release Ventilation) modalitet
  4. Asinkronija bolesnik – ventilator

VEZANI SADRŽAJ > <