x
x

COVID-19: predavanja s virtualnog simpozija CROI 2020

  16.03.2020.

Konferencija o retrovirusima i oportunističkim infekcijama (CROI 2020) je održana 8. i 11. ožujka 2020. kao virtualni sastanak. Na stanicama Infektološkog glasnika pogledajte predavanja koja je odabrao prof. dr. sc. Josip Begovac.

COVID-19: predavanja s virtualnog simpozija CROI 2020

1. Izbijanje COVID-19 u Kini i reakcije zemlje (Zuriyou Wu, kineski CDC i prevencija, Peking, Kina)

2. Globalna epidemiologija i prevencija COVID-19 (John T Brooks, CDC i prevencija, Atlanta, SAD)

3.Virologija koronavirusa (Ralph S Barić, Sveučilište Sjeverne Karoline Chapel Hill, Chapel Hill, SAD)

4. Istraživački odgovor na COCID-19: Pogled iz NIAID-a (Antony Fauci, dr. Bethesda, SAD)

VEZANI SADRŽAJ > <