x
x

COVID 19: fizioterapijske intervencije u prevenciji plućne fibroze

  30.03.2020.

Bolesnici sa infekcijom SARS-COV-2 mogu imati različite promjene u respiratornom sustavu kao što su hipersekrecija sluzi, respiratorna insuficijencija, cilijarna diskinezija itd. Najozbiljnija posljedica infekcije je plućna fibroza koju također treba prevenirati fizioterapijskim intervencijama.

COVID 19: fizioterapijske intervencije u prevenciji plućne fibroze
U blažim stupnjevima bolesti ranim fizioterapijskim intervencijama sprječava se razvoj fibrotičnih promjena plućnog intersticija i naknadni invaliditet.

Hrvatsko društvo za kardiorespiratornu fizioterapiju i NIV (HZF), Hrvatsko torakalno društvo, Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3 u Zagrebu i Klinika za plućne bolesti Jordanovac  u Zagrebu preporuke za fizioterapijske intervencije u bolesnika s infekcijom dišnog sustava virusom SARS-CoV-2.

U multidisciplinarnom timu za liječenje bolesti izazvane korona virusom (COVID-19) sudjeluju i fizioterapeuti. Rane fizioterapijske intervencije u teških i kritično bolesnih osoba mogu olakšati disanje, umanjiti simptome, anksioznost i depresiju te spriječiti razvoj komplikacija. Ovi bolesnici su zbog smanjene imunokompetentnosti podložni sekundarnim bakterijskim infekcijama pa je odstranjenje bronhalnog sekreta neophodno potrebno u liječenju. U blažim stupnjevima bolesti ranim fizioterapijskim intervencijama sprječava se razvoj fibrotičnih promjena plućnog intersticija i naknadni invaliditet.

Fizioterapeut koji dolazi u kontakt sa zaraženom osobom i provodi fizioterapijske intervencije mora proći edukaciju oblačenja i skidanja zaštitne opreme i biti upoznat sa pravilima koja su definirana od strane nadležnih tijela.

Fizioterapijske intervencije

Bolesnici sa infekcijom SARS-COV-2 mogu imati različite promjene u respiratornom sustavu kao što su hipersekrecija sluzi, respiratorna insuficijencija, cilijarna diskinezija itd. Najozbiljnija posljedica infekcije je plućna fibroza koju također treba prevenirati fizioterapijskim intervencijama.

Fizioterapijska intervencija započinje inicijalnom fizioterapijskom procjenom respiratorne disfunkcije.

To uključuje slijedeće čimbenike:

a. utvrđivanje prethodnih bolesti, osobito respiratornih (KOPB, astma, bronhiektazije, plućna hipertenzija, cistična fibroza itd.)

b. utvrđivanje obrasca disanja (torakalni/ abdominalni obrazac)

c. pokretljivost dijafragme

d. respiratornu frekvenciju

Fizioterapijske intervencije, kao nefarmakološka terapija selektiraju se prema stupnju težine bolesti COVID-19.

VEZANI SADRŽAJ > <