x
x

Upala pluća povezana s mehaničkom ventilacijomna

  02.07.2023.

Infekcije uzrokovane bakterijom A. baumannii imale su veću pojavnost tijekom pandemije COVID-19. Hospitalizacija u JIL-u, mehanička ventilacija, pretjerana izloženost antibioticima, posebno karbapenemima i prisutnost kroničnih bolesti pogoduju razvoju infekcija bakterijom A. baumannii.

Upala pluća povezana s mehaničkom ventilacijomna

Acinetobacter baumannii (A. baumannii), aerobni gram-negativni kokobacil, najznačajniji je predstavnik roda Acinetobacter koji uzrokuje infekcije kod ljudi. Infekcije uzrokovane bakterijom Acinetobacter baumannii predstavljaju veliki javnozdravstveni problem. Acinetobacter baumannii kontaminira bolničko okruženje, kožu i sluznice pacijenata te se prenosi rukama osoblja uzrokujući oportunističke infekcije kao što su upale pluća povezane s mehaničkom ventilacijom, bakterijemije, infekcije rana te urinarne infekcije.

Ventilatorom uzrokovana upala pluća druga je po učestalosti nozokomijalna infekcija u jedinicama intenzivnog liječenja. Vodeći čimbenik rizika za razvoj ventilatorom uzrokovane upale pluća jest invazivna mehanička ventilacija. U pacijenata s bolešću COVID-19, liječenje u jedinicama intenzivnog liječenja često je zahtijevalo intubaciju i uporabu mehaničke ventilacije izlažući ih riziku od razvoja ventilatorom uzrokovane upale pluća. S obzirom na brojna preklapanja u kliničkoj slici COVID upale pluća i upale pluća povezane s ventilatorom, teško je sa sigurnošću odrediti njezinu prevalenciju. Oštećenja pluća uzrokovana bolešću COVID-19, imunosupresivna terapija, često profilaktičko korištenje antibiotika i organizacijske teškoće – prenapučenost u jedinicama intenzivnog liječenja, manjak osoblja, potreba za zaštitom osoblja od virusa SARS-CoV-2 (engl. Severe acute respiratory syndrome coronavirus) infekcije i dr., pridonijeli su povećanoj pojavnosti ventilatorom izazvane upale pluća uzrokovane Acinetobacter baumannii u pacijenata oboljelih od COVID-a.

Brojni mehanizmi otpornosti na antibiotike, uz posljedično sve veću prevalenciju višestruko otpornih sojeva Acinetobacter baumannii predstavljaju izazov u liječenju. U osjetljivih sojeva, monoterapija karbapenemima dovodi do pozitivnog ishoda. Liječenje karbapenem-otpornih Acinetobacter baumannii sojeva u kompliciranim infekcijama provodi se uglavnom kolistinom. Kolistin se može primjenjivati intravenski i inhalacijski te ga se preporučuje koristiti u kombinaciji s drugim djelotvornim antibioticima.

Ivan Šitum , Gloria Mamić, Nikolina Džaja , Lovro Hrvoić , Daniel Lovrić , Marko Siroglavić , Ante Erceg , Romana Perković , Slobodan Mihaljević