x
x

Oštećenje srčanog mišića kao komplikacija COVID-19 infekcije

  26.03.2020.

Oštećenje srčanog mišića česta je komplikacija hospitaliziranih bolesnika s novom koronavirusnom infekcijom (COVID-19), a povezana je sa značajno povećanim rizikom smrtnosti, objavljeno je u časopisu JAMA Cardiology.

Oštećenje srčanog mišića kao komplikacija COVID-19 infekcije
Oštećenje srčanog mišića i dalje je značajan prediktor smrtnosti u bolesnika s COVID-19 infekcijom.

Istraživači su proučili više od 400 hospitaliziranih bolesnika s COVID-19 infekcijom u Wuhanu u Kini. Otprilike 20% je imalo oštećenje srčanog mišića, definirano kao povišeni srčani biomarkeri (npr., visoko osjetljivi troponin). Kod četrnaest pacijenata je napravljena elektrokardiografija u trenutku povišenih biomarkera, a svi su imali dokaze o ishemiji miokarda.

Bolesnici s oštećenjem srčanog mišića češće su zahtijevali neinvazivnu ventilaciju u odnosu na bolesnike bez oštećenja (46% prema 4%) i invazivnu ventilaciju (22% prema 4%). Bolesnici s oštećenjem srčanog mišića također su imali višu stopu smrtnosti u odnosu na one koji nisu imali tu komplikaciju (51% prema 5%). Nakon prilagodbe prema ostalim dijagnozama, uključujući ARDS (akutni respiratorni distres sindrom), oštećenje srčanog mišića i dalje je značajan prediktor smrtnosti u bolesnika s COVID-19 infekcijom.

VEZANI SADRŽAJ > <