x
x

HLK: Kako osigurati kontinuitet roditeljske skrbi za djecu zdravstvenih radnika?

  24.03.2020.

Hrvatska liječnika komora zatražila je od načelnika Stožera civilne zaštite RH Davora Božinovića i ministra zdravstva Vilija Beroša žurno donošenje dodatnih odluka kojima bi se osigurao kontinuitet roditeljske skrbi za djecu liječnika i ostalih zdravstvenih radnika koji su obuhvaćeni mjerama mobilizacije.

HLK: Kako osigurati kontinuitet roditeljske skrbi za djecu zdravstvenih radnika?
Komora je ukazala da je trenutno nejasno na koji način će se mjere mobilizacije odnositi na pojedine zaštićene skupine zdravstvenih radnika, poput samohranih roditelja, roditelja s malim djetetom ili roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju.

U svom ponovljenom zahtjevu Komora je dodatno ukazala da je, u trenutnoj izvanrednoj situaciji, moguće da ne samo jedan već i oba roditelja budu obuhvaćena mjerom mobilizacije, ili iz razloga što su oba roditelja zdravstveni radnici ili je to samo jedan od njih, dok je drugi roditelj raspoređen u nužno osoblje radi obavljanja neodgodivih poslova u drugim javnim službama.

Također, Komora je ukazala da je trenutno nejasno na koji način će se mjere mobilizacije odnositi na pojedine zaštićene skupine zdravstvenih radnika, poput samohranih roditelja, roditelja s malim djetetom ili roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju.

Radi ujednačavanja postupanja zdravstvenih ustanova predloženo je da ministar zdravstva, u aktima koji će dodatno uređivati provedbu Odluke o mjerama mobilizacije, posebnu pozornost posveti definiranju kriterija i redoslijeda mobilizacije liječnika i drugih zdravstvenih radnika, uz uvažavanje specifičnog položaja i obveza pojedinih zaštićenih skupina zdravstvenih radnika.

Dodatno, uvažavajući činjenicu da u trenutnoj situaciji većina zdravstvenih ustanova preuzima ili namjerava preuzeti model rada po kojem će se svaka dva tjedna ili tjedan dana izmjenjivati timovi odnosno skupine nužnog osoblja, predloženo je da se u provedbenim aktima utvrdi obveza koordiniranog postupanja zdravstvenih ustanova u pogledu utvrđivanja rasporeda rada, na način da istovremeno samo jedan od zdravstvenih radnika - roditelja sudjeluje u takvom modelu rada, kako bi se drugi roditelj, u razdoblju do početka rada druge skupine, mogao skrbiti za djecu.

VEZANI SADRŽAJ > <