x
x

COVID-19: Nacionalni institut za zdravstvo objavio smjernice za liječenje

  22.04.2020.

Američki Nacionalni institut za zdravstvo je objavio nove smjernice o liječenju pacijenata s COVID-19 infekcijom. Smjernice će se u budućnosti nadopunjavati.

COVID-19: Nacionalni institut za zdravstvo objavio smjernice za liječenje

  • Institut ne preporučuje niti jedan lijek za prevenciju prije ili nakon izlaganja virusu SARS-CoV-2 izvan kliničkih ispitivanja.
  • Ne preporučuju specifične antivirusne ili imunomodulatorne lijekove jer nema dokaza da su ti lijekovi sigurni i učinkoviti. Daju obrazloženje za uporabu određenih terapijskih protokola koji su u fazi istraživanja kao i sažetke tih kliničkih istraživanja.
  • Ne preporučuju uporabu sljedećih kombinacija izvan kliničkih istraživanja: kombinaciju hidroksiklorokina i azitromicina zbog rizika od razvoja toksičnosti, kao ni kombinaciju lopinavira i ritonavira ili drugih inhibitora HIV proteaze zbog negativnih rezultata kliničkih ispitivanja i nepovoljne farmakodinamike. Ne preporučuje niti uporabu interferona i inhibitora Janus kinaza. (Inhibitori Janus kinaza (JAK) su lijekovi koji na unutarstaničnoj razini sprječavaju učinak citokina na ciljnu stanicu. Predstavnici ove skupine lijekova trenutno odobreni za liječenje upalnih reumatskih bolesti u RH su tofacitinib i baricitinib, dok se brojni drugi JAK hibitori nalaze u drugoj i trećoj fazi kliničkih istraživanja).
  • Ne preporučuju uporabu sistemskih kortikosteroida u odraslih bolesnika s COVID-19 infekcijom na mehaničkoj ventilaciji koji nemaju akutni respiratorni distres sindrom (ARDS).
  • Preporučuju niske doze kortikosteroida u bolesnika s refraktornim šokom.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROBisolexPLIVIT D 2000
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: