x
x

Epidemija koronavirusa u Kini gora od SARS-a

  30.01.2020.

U Kini je prijavljeno gotovo 6000 potvrđenih slučajeva novog koronavirusa (2019-nCoV), prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije objavljenim u srijedu.

Epidemija koronavirusa u Kini gora od SARS-a

Epidemija je službeno nadmašila epidemiju SARS-a (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome) koju je uzrokovao isto koronavirus od 2002. do 2003. godine i u Kini je obuhvatila 5327 slučajeva.

Svjetska zdravstvena organizacija smatra da u Kini ima više od 9200 novih slučajeva koronavirusa. Prijavljene su i 132 povezane smrti, sve u Kini. Izvan Kine je potvrđeno 68 slučajeva. Odbor SZO-a ponovno će razmotriti hoće li danas proglasiti javnozdravstvenu pripravnost na izvanredne situacije.

U međuvremenu, u Lancetu istraživači izvještavaju o genomskoj analizi virusa 2019-nCo na devet pacijenata iz Wuhana u Kini, koji su svi povezani s tržištem morske hrane u Huananu. Genetski nizovi iz uzoraka pacijenata bili su gotovo identični, što znači da se kod ljudi virus tek nedavno pojavio. Uz to, virus se čini najsličniji koronavirusima nalik SARS-u koji su originalno potekli od šišmiša. Istraživači sugeriraju da su šišmiši domaćini virusa, a životinje koje se prodaju na tržnici su poslužile kao posredni domaćini koji su olakšali prijenos virusa na ljude.

Također u Lancetu, istraživači izvještavaju o grupi od 99 pacijenata s virusom 2019-nCo u bolnici u Wuhanu. Otprilike polovina pacijenata je bila izložena virusu na tržnici. Od analiziranih pacijnata, 11 je umrlo - svi od zatajenja više organa nakon akutnog respiratornog distres sindroma.

Posebna klinička studija objavljena u časopisu New England Journal of Medicine nudi više dokaza koji podržavaju prijenos virusa s osobe na osobu. Od 425 proučenih slučajeva, više od polovice slučajeva koji su se pojavili u prosincu bilo je povezano s tržnicom, a u siječnju samo 9% bolesnika. Ukupno prosječno razdoblje inkubacije bilo je 5,2 dana.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxirinoMaxflu
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: