x
x

Općenito o boli - COVID-19

  Marin Marinčić , dr.med., specijalist obiteljske medicine
  Dr. sc. Ana Jurin Martić, dr. med. spec. anesteziologije, reanim. i intenz. liječenja

  26.12.2020.

U navedenom članku dane su preporuke oko eventualnog liječenja boli u ordinaciji opće/obiteljske medicine te potreba za daljnjom obradom i savjetima specijalista. Radi se o različitim vrstama boli kao što su glavobolja, bol u grudima, križobolja, bubrežne ili žučne kolike, bol u epigastriju, bol i napetost u crijevima, bolovi u mišićima, bol u grlu, ramenu te mjehuru. Od županijskog DZ liječnici su u PZZ dobili upute za rad, algoritam rada i raspored liječnika u OOM za vrijeme COVID-19. Algoritam obrade je javljanje na telefon/savjet te obrada, za postupke koji to zahtijevaju, uz mjere zaštite. Kako raditi u PZZ po pitanju rješavanja boli?

Općenito o boli - COVID-19

1. Glavobolja: po LOM Th:analgetik, NSA-telefonski savjet. Da li tražiti mišljenje SKZZ- Neurolog, Ambulanata za bol?

Treba provjeriti status zubala te ima li anamnestički problema sa sinusima. Ako nema onda uputiti neurologu. On će odrediti ima li promjene neurološkog statusa.

2. Bol u grudima: po LOM Th: mjerenje RR-a, telefonski savjet ovisno o statusu. Da li tražiti mišljenje OHP, psihijatra?

Potrebno je tražiti mišljenje interniste (OHBP) i po isključenju angine pectoris preporučiti eventualnu konzultaciju s psihijatrom.

3. Križobolja: po LOM Th: analgetik, NSA, lokalno NSA kreme, toplina/krioth. - telefonski savjet/primjena i.m.terapije u ordinaciji LOM-a. Da li tražiti obradu OHP/HMP, NRK?

Što se tiče analgetske terapije, važno je ordinirati kombinacije RAZLIČITIH grupa analgetika u ADEKVATNIM dozama i pravilnim razmacima: nesteroidni antireumatik (npr. ibuprofen 5-10 mg/kg po dozi) svakih 8h; paracetamol 10 mg/kg svakih 8h i metamizol 1 g po svakih 6-8h – može se umjesto paracetamola ordinirati kombinacija paracetamol/tramadol - 1-2tbl., a u dozi od 37,5/325 mg svakih 6h. Ne smije se zaboraviti planirati i gastroprotekciju IPP-ovima.

Potrebno je tražiti obradu ukoliko ima naglih neuroloških ispada: npr. inkontinencija, „palo stopalo“ i sl.

Ukoliko nema neuroloških ispada, konzultacija NRK se preporučuje tek ukoliko ne dođe do poboljšanja po terapiji.

4. Bubrežne kolike/žučne kolike: po LOM Th: NSA/spazmoanalgetik per os primjena; i.m. Th. u ordinaciji LOM-a uz pregled/fizikalni status. Obrada urologa/OHP kirurga.

Preporučeno je sve gore navedeno.

5. Bol u epigastriju: po LOM Th: antacidi, blokatori H1, H2 receptora - telefonski savjet. Da li tražiti obradu gastroenterologa?

Nije potrebno tražiti obradu gastroenterologa, već inicijalno EKG u ordinaciji LOM-a. Ukoliko nema znakova IM/angine, ordinirati IPP kao dijagnostičko-terapijski postupak te eventualno planirati GE obradu ovisno o kliničkoj slici.

6. Bol i napetost u crijevima: po LOM slična Th. kao i za bol u epigastriju – telefonski savjet/pregled. Da li tražiti obradu/mišljenje gastroenterologa/kirurga?

U ovom slučaju je potrebno tražiti obradu, odnosno mišljenje gastroenterologa ili kirurga.

7. Bolovi u mišićima: po LOM Th: ASK 100, miotonolitik, antireumatik - telefonski savjet.

Preporuka je koristiti gore navedenu terapiju za bolove u mišićima.

8. Bol u grlu, knedla u grlu i napetost: po LOM Th. anksiolitik, analgetik, simp. th. - telefonski savjet. Pregled/fizikalni status? Da li tražiti mišljenje SKZZ/OHP?

Napraviti laboratorijske nalaze štitnjače (TSH, fT3, fT4) te ovisno o nalazu propisati anksiolitik ili uvesti specifičnu terapiju.

Mišljenje SKZZ/OHP je potrebno tražiti ovisno o laboratorijskom nalazu i razvoju kliničke slike.

9. Bol ramena: po LOM Th: analgetik, NSA, lokalna primjena krema/krioth. - telefonski savjet. Da li tražiti mišljenje ortopeda?

U navedenom slučaju je potrebno tražiti mišljenje eventualno fizijatra.

10. Bol mjehura: po LOM th: uroantiseptik/spazmoanalgetik - telefonski savjet. Da li tražiti mišljenje urologa/ginekologa?

Potrebno je napraviti urinokulturu te ovisno o nalazu započeti terapiju. Do prispijeća nalaza preporuka je provoditi simptomatsku i/ili ex juvantibus terapiju. Nije potrebno tražiti mišljenje urologa ili ginekologa.