x
x

COVID-19: preliminarni rezultati primjene remdesivira

  26.05.2020.

Više od 1000 hospitaliziranih bolesnika s COVID-19 infekcijom randomizirano je u ispitivanu i kontrolnu skupinu kako bi se istražila učinkovitost i podnošljivost primjene antivirusnog lijeka, remdesivira.

COVID-19: preliminarni rezultati primjene remdesivira

Ispitivana skupina primala je 10 dana remdesivir, a kontrolna placebo. Srednje vrijeme oporavka koje je uzeto kao primarni ishod, bilo je kraće u skupini s remdesivirom nego u skupini s placebom (11 vs. 15 dana).

Definicija oporavka je bila da nema potrebe za daljnjom hospitalizacijom ili da je i dalje potrebna hospitalizacija, ali nema potrebe za dodatnim kisikom ili intenzivnom medicinskom skrbi.

Rezultati su bili značajni samo u skupini koja je na početku ispitivanja primala kisik, ali ne i intenzivnu medicinsku skrb.

Nakon 14 dana smrtnost je bila 7,1% u skupini s remdesivirom i 11,9% u skupini koja je primala placebo, ali razlika nije bila statistički značajna.

Autori su zaključili da rezultati ispitivanja naglašavaju potrebu započinjanja antivirusnog liječena COVID-19 infekcije prije progresije plućne bolesti i uvođenja mehaničke ventilacije.

S obzirom na visoku smrtnost unatoč primjeni remdesivira, jasno je da monoterapija antivirusnim lijekom vjerojatno neće biti dovoljna.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoBisolexGastal
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: