x
x

Procedura oblačenja i svlačenja zaštitne opreme

  19.03.2020.

Pored dezinficijensa, ključne mjere zaštite uključuju i osobnu zaštitnu opremu koja se sastoji od: rukavica, ogrtača, maske, navlaka za cipele, zaštitnih naočala ili maske, a pri liječenju teških bolesnika s jakim hemoragijama, kašljem, povraćanjem, dijarejom, potrebno je koristiti respirator s HEPA-filterima (od engl. High-efficiency particulate air).

Procedura oblačenja i svlačenja zaštitne opreme

Zaštitna oprema se mora oblačiti i svlačiti prema propisanoj proceduri (slika 1. i 2.) za što je potrebno dodatno educirati i istrenirati medicinsko osoblje.

Oblačenje zaštitne opreme (pdf)

Skidanje zaštitne opreme (pdf)

Educirano medicinsko osoblje i treninzi za rad u karantenskim uvjetima

U bolesničkoj sobi je najbolje koristiti ako je moguće opremu za jednokratnu upotrebu, a oštre predmete odlagati u čvrste kontejnere s dezinficijensom. Sav otpad se mora pohraniti u duplim vrećama za autoklaviranje i autoklavirati ili spaliti.

Iznimno je važna educiranost medicinskog osoblja koje mora prolaziti treninge za rad u karantenskim uvjetima. Tijekom rada s bolesnikom provodi se minimalna neophodna njega bolesnika uz što manji rizik od ekspozicije, a sve poslove obavlja iskusno, educirano osoblje.

U slučaju prosipanja infektivnog materijala, potrebno je trenutno izaći iz prostora na 5-10 minuta, nakon toga prosuti sadržaj preliti s dezinficijensomi i ostaviti 30 minuta, a potom obrisati s adsorbentnim materijalom natopljenim u dezinficijens, koji se zatim odlaže u vreće za autoklaviranje.

U slučaju incidenta potrebno je odmah oprati/isprati oštećeno mjesto/ranu unutar pet minuta od ekspozicije.

Za sluznice (oči, usta, nos) je potrebna kontinuirana irigacija s jakim mlazom tekuće vode, sterilnom fiziološkom otopinom > 15 minuta te odgovarajućim dezinficijensom.

Kožu treba čistiti najmanje 15 minuta obilnim polijevanjem i natapanjem rane sapunom, nakon toga odgovarajućim dezinficijensom.