x
x

Nova COVID-19 stranica na portalu Hrčak

  04.08.2020.

Nova stranica nastala je kao doprinos u borbi protiv pandemije COVID-19 i na njoj se mogu pronaći radovi u otvorenom pristupu čija je tema COVID-19.

Nova COVID-19 stranica na portalu Hrčak

Na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak implementirana je nova COVID-19 stranica koja okuplja radove vezane uz temu COVID-19 iz različitih znanstvenih područja objavljenih u časopisima u Hrčku.

Tim Srca je kreiranjem ove stranice želio povećati vidljivost istraživanjima koja se bave pandemijom COVID-19 kako bi pomogli tijelima zdravstva, znanstvenicima i istraživačima te svim zainteresiranima da lakše pronađu relevantne radove i podatke.

Nova stranica nastala je kao doprinos u borbi protiv pandemije COVID-19 i na njoj se mogu pronaći radovi u otvorenom pristupu čija je tema COVID-19. Na stranici je dan jasan pregled najnovijih radova na tu temu i pregled radova koji su ostvarili najveći broj preuzimanja u Hrčku. Radove je moguće pregledavati i prema znanstvenim područjima. 

VEZANI SADRŽAJ > <