x
x

Prisutnost HPV infekcije u cervikalnim intraepitelnim lezijama visokog stupnja

  01.08.2013.

Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) spolno je prenosiva bolest, kojom će biti inficirano 75-80 % žena u nekom od razdoblja svoga života.

Prisutnost HPV infekcije u cervikalnim intraepitelnim lezijama visokog stupnja

U razdoblju od 1.12.2012. do 28.2.2013. liječili smo u Ambulanti za premaligne bolesti vrata maternice i donjeg genitalnog trakta Klinike za ženske bolesti i porodništvo, KBC „Sestre milosrdnice“, 100 pacijentica s cervikalnom intraepitelnom neoplazijom. Njih 74 je imalo promjene CIN 2 i više (CIN 2 +) u Papa testu. U 40 pacijentica od navedenih 74 (56%) određivana je prisutnost infekcije humanim papiloma virusom (HPV) PCR (Polymerase Chain Reaction). Kod 37 od navedenih 40 (92,5 %) potvrđena je pristunost HPV visokog rizika (VR).

HPV VR bio je prisutan u 20 (54%) infekcija, izolirani 16 genotip u 10 (27%), 18 genotip u 8 (21%), te 31/33 kod jedne pacijentice (0,5%).

Kod promjena visokog stupnja (HSIL) u citološkom nalazu vrata maternice, prema preporukama Hrvatskog društva ginekologa i opstetričara (HDGO) potrebno je učiniti kolposkopski pregled, te na osnovu njega razlučiti pacijentice kod kojih je dovoljno konzervativno praćenje koje može uključivati testiranje na HPV infekcije, tj. pacijentice kod kojih je potrebna histološka verifikacija promjena.

Dražan Butorac¹, Krunoslav Kuna¹, Marija Grdić Rajković², Goran Grubišić³, Tomislav Miletić4 , Zdenko Kraljević¹, Hrvojka Soljačić Vraneš¹, Marija Jukić¹

¹KBC „Sestre milosrdnice“ Klinika za ženske bolesti i porodništvo; ²Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju, Sveučilište Zagrebu; ³Poliklinika „Eljuga” , Zagreb; 4 Poliklinika „Aviva“, Zagreb

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013.

VEZANI SADRŽAJ > <