x
x

HPV genotipizacija i citološka dijagnostika iz jednog uzorka

  28.11.2014.

Uvođenjem tekućinske citologije i mogućnošću HPV genotipizacije i citološke dijagnostike iz istog uzorka značajno su unaprijeđene dijagnostičke mogućnosti u prevenciji karcinoma vrata maternice.

HPV genotipizacija i citološka dijagnostika iz jednog uzorka

Tekućinska citologija (engl. Liquid-Based Cytology – LBC) je u Sjevernoj Americi i većini zemalja zapadne Europe gotovo u potpunosti zamijenila klasični Papa test. Metoda omogućuje da se uzimanjem obriska vrata maternice sve stanice prikupe u transportni medij, a nakon što aparat učini razmaz na predmetnici, stanice su nanesene u jednom sloju bez primjesa krvi, sluzi i/ili upalnih stanica koje bi ometale analizu nakon bojanja po Papanicolaou. Budući da osjetljivost Papa testa ovisi o kvaliteti razmaza koji nanese ginekolog na predmetnicu, ova metoda poboljšava osjetljivost testa, ali utječe i na reproducibilnost, budući da je moguće u slučaju potrebe ponoviti test jer su stanice prikupljene u tekućinu s konzervansom. Iz istog uzorka moguće je napraviti HPV test ako je potrebno, pa se pacijentica ne mora ponovno pozivati niti je potrebno uzeti dva obriska kao do sada: za Papa test i za HPV test. Isti uzorak je pogodan i za dodatne imuno-citokemijske analize staničnih biljega u slučaju potrebe (p16INK i Ki-67) u žena s detektiranim premalignim lezijama. Uvođenjem tekućinske citologije i mogućnošću HPV genotipizacije i citološke dijagnostike iz istog uzorka u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ značajno su unaprijeđene dijagnostičke mogućnosti, što će zajedno s aktivnostima novog Centra za reproduktivno zdravlje doprinijeti prevenciji karcinoma vrata maternice.

Jasmina Vraneš, Ines Krivak-Bolanča