x
x

Kolposkopija u dijagnostici premalignih i malignih promjena vrata maternice

  03.01.2022.

Dugotrajna infekcija visokorizičnim tipovima humanog papiloma virusa (HPV-a) glavni je čimbenik nastajanja premalignih i malignih lezija vrata maternice, objavljeno je u Liječničkom vjesniku.

Kolposkopija u dijagnostici premalignih i malignih promjena vrata maternice

Učinkovita prevencija i kontrola bolesti zahtijeva poznavanje epidemioloških karakteristika populacije, provođenje metoda probira te otkrivanja bolesti u što ranijem stadiju odnosno predstadiju invazivne bolesti.

Dijagnostičke metode koje se koriste u cilju probira uključuju citološke metode – PAPA test, mikrobiološka testiranja, HPV testiranje, HPV genotipizaciju i kolposkopiju. Korištenje novih dijagnostičkih testova zahtijeva preispitivanje uloge svih razina probira odnosno dijagnosticiranja. Usporedom smjernica različitih stručnih društava za probir i dijagnosticiranje premalignih i malignih lezija vrata maternice, kolposkopija je metoda koja određuje daljnji smjer.

Cilj rada objavjenog u Liječničkom vjesniku je  propitati važnost i ulogu kolposkopije u dijagnostici i praćenju premalignih i malignih promjena vrata maternice u sinergiji s drugim dijagnostičkim metodama.

Dražan Butorac, Tatjana Nemeth Blažić, Ana Meyra Potkonjak, Adriana Bokulić, Ivana Stojanović