x
x

Anogenitalne HPV- infekcije: kako ih liječiti?

  16.07.2013.

HPV infekcije anogenitalne regije značajno su porasle u posljednih 30 godina te se danas smatraju najčešćom spolno prenosivom bolešću. Povezane su s različitim promjenama od benignih bradavica, šiljastih kondiloma pa sve do malignih karcinoma.

Anogenitalne HPV- infekcije: kako ih liječiti?
Najnoviji način liječenja je lokalna aplikacija preparata s ekstraktom katehina iz zelenog čaja s imunomodulatornim i antioksidativnim djelovanjem.

Najčešće se manifestiraju kao šiljasti kondilomi papularnog, nodoznog odnosno verukoidnog izgleda. Šiljasti kondilomi najčešće se nalaze na vulvi kod žena, na korpusu penisa i prepuciju kod muškaraca i na analnoj regiji kod oba spola. Rijeđe mogu biti lokalizirani i u vagini, uretri, perinealno i ingvinalno. Većina šiljastih kondiloma uzrokovana je niskorizičnim genotipovima HPV 6 i 11. Na raspolaganju su kirurške metode (ekscizija, ekskohleacija, elektroablacija, termokauterizacija, laser, fotodinamička PDT, krioterapija tekućim dušikom) i nekirurške metode (podofilotoksin, trikloroctena kiselina, 5-fluorouracil, imikvimod), čiji je cilj ukloniti već nastale promjene sluznice i kože. Najnoviji način liječenja je lokalna aplikacija preparata s ekstraktom katehina iz zelenog čaja s imunomodulatornim i antioksidativnim djelovanjem.

Do sada ne postoji specifično protivirusno liječenje anogenitalnih infekcija sa HPV i do sada poznate metode liječenja nisu dostatne za eradikaciju virusa. Stoga se liječenje osniva na uklanjanju onih promjena sluznice i kože koje su znak »aktivne« infekcije sa HPV, a na taj su se način previdjele supkliničke infekcije. Uklanjanjem kondiloma želimo spriječiti progresiju promjena kod samog bolesnika, kao i mogućnost infekcije spolnih partnera. Recidivi su česti i apsolutno liječenje izbora još uvijek ne postoji. Izbor metode liječenja ovisi o morfologiji i lokalizaciji kondiloma, općem stanju, dobi i sposobnosti suradnje bolesnika, kao o iskustvu i tehničkim mogućnostima terapeuta.

M. Potočnik, I. Bartenjev*

Dermatovenerološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, *Dermatologija Bartenjev, Ljubljana, Slovenija

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013.

VEZANI SADRŽAJ > <