x
x

Serološko testiranje zdravnih odraslih osoba i pojavnost HPV infekcija

  06.07.2017.

Možemo li serološkim testiranjem zdravih odraslih osoba utjecati na pojavnost genitalnih herpesvirusnih infekcija?

Serološko testiranje zdravnih odraslih osoba i pojavnost HPV infekcija

Genitalni herpes najčešće uzrokuje virus herpes simplex tipa 2 (HSV-2), a sve češće HSV tipa 1 (HSV-1). Genitalne herpesvirusne infekcije često ostaju neprepoznate i nedijagnosticirane. Simptomi nisu tipični, pa je za postavljanje dijagnoze potrebno napraviti ciljanu laboratorijsku dijagnostiku. HSV-1 i HSV-2 pokazuju homologiju od 50-70%, ali nema križne zaštite, pa se inficirati može s oba virusa uz različite prezentacije primarnih infekcija. Trend pomaka primarnih herpesvirusnih infekcija u stariju dob predstavlja poseban izazov. HSV imaju karakteristiku latencije uz sposobnost rekuriranja. Učestalost rekuriranja nije moguće predvidjeti. Primarna HSV-infekcija je akutna bolest koju je potrebno etiološki dokazati kultiviranjem virusa na staničnim kulturama ili određivanjem DNK u ranoj simptomatskoj fazi bolesti budući da je lokalno izlučivanje virusa kratkotrajno. Serokonverzija protutijela anti-HSV-2 nakon simptoma bolesti definitivni je dokaz primarne infekcije. Određivanje specfičnih protutijela važno je za utvrđivanje nositelja virusa. Akutnu HSV-infekciju, posebno reaktivaciju, nije moguće dokazati praćenjem titra protutijela kao ni određivanjem protutijela IgM. Reaktivacija HSV dijagnosticira se u poznatih nositelja klinički ili dokazivanjem virusa. Za postavljanje dijagnoze nosilaštva HSV-2 obavezno je svaki reaktivni serološki test potvrditi imunoblotom zbog mogućih nespecifičnih reakcija u probirnim testovima. Serološku dijagnostiku nakon potvrde nosilaštva HSV-1 i/ili HSV-2 nije potrebno ponavljati.

Prepoznavanje, dijagnostika i liječenje genitalnog herpesa te savjetovanje o načinima ponašanja nositelja HSV-2 preporučene su mjere prevencije kao i za druge spolno prenosive bolesti. Poznavanje epidemiologije HSV-2 kao mogućeg markera rizičnog spolnog ponašanja važan je korak u osmišljavanju i provođenju mjera suzbijanja širenja spolno prenosivih bolesti, premda se probirna testiranja zdravih odraslih asimptomatskih osoba zasada ne preporučaju kao značajna preventivna mjera.

 

Oktavija Đaković Rode

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb