x
x

Imunološki mehanizmi u karcinogenezi induciranoj HPV-om

  15.05.2019.

Daljnja genomska istraživanja mogu proširiti spoznaje u razumijevanju odnosa između polimorfizma gena za Toll-u sličan receptor 9 i imunoloških mehanizama u HPV-om induciranoj karcinogenezi, objavljeno je u Infektološkom glasniku.

Imunološki mehanizmi u karcinogenezi induciranoj HPV-om

Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi povezanost između infekcije vrata maternice visokorizičnim humanim papilomavirusima (engl. high-risk Human papillomavirus – HR HPV), displazije vrata maternice uzrokovane visokorizičnim genotipovima HPV-a, visokorizičnih genotipova HPV-a te dva polimorfizma gena za Toll-u sličan receptor (TLR) 9 i drugih rizičnih čimbenika.

Metode: Tijekom trogodišnjeg razdoblja, u 100 žena s cervikalnom infekcijom visokorizičnim genotipovima HPV-a (97 s displazijom vrata maternice i 3 s pozitivnim nalazom HPV-a ali bez displazije vrata maternice) određeni su genotipovi virusa primjenom molekularnog testa Linear Array HPV Genotyping assay (Roche Diagnostics). Također su analizirana i dva polimorfizma gena za TLR9 (-1486T/C, rs187084 i 2848C/T rs352140) koristeći metodu lančane reakcije polimerazom u stvarnom vremenu; te je 50 žena s negativnim HR HPV ili sličnog etniciteta uključeno kao kontrolna skupina.

Rezultati: Istraživanje je pokazalo da su HR HPV infekcije genotipom 16 češće u žena sa displazijom vrata maternice u usporedbi sa ženama s infekcijom genotipa 18 (p=0.0539). Usporedbom žena s pozitivnim i negativnim nalazom na HR HPV, utvrđena je značajna povezanost između dobi >35 godina (p=0.0058), bračnog statusa (slobodne osobe, p=0.0001), nekorištenja kondoma (p=0.0304) i aktivnog pušenja (p=0.0376) i infekcije s HR HPV. Povezanost između dva polimorfizma gena za TLR9, infekcije HR HPV i displazije vrata maternice nije dokazana.

Zaključak: Rezultati ovog istraživanja pokazali su da:

i)                 je u žena sa displazijom vrata maternice značajno veća učestalost infekcije s genotipom 16 u usporedbi s genotipom 18,

ii)               infekcija s HR HPV povezana je sa socijalnim faktorima rizika i

iii)              polimorfizmi gena za TLR9 (rs187084; rs352140) nisu povezani s HR HPV infekcijom i displazijom vrata maternice.

Daljnja genomska istraživanja mogu proširiti spoznaje u razumijevanju odnosa između polimorfizma gena za TLR9 i imunoloških mehanizama u HPV-om induciranoj karcinogenezi.