x
x

Perzistencija HPV infekcije povezana s klamidijskom infekcijom?

  Ivana Lukšić
  Doc. dr. sc. Sunčanica Ljubin-Sternak, dr. med. spec. mikrobiolog
  Jasmina Vraneš

  29.11.2014.

Čini se da neke spolno prenosive infekcije pogoduju HPV perzistenciji među kojima se najviše ističe infekcija uzrokovana s Chlamydia trachomatis (CT). Pretpostavlja se da CT koinfekcija može utjecati na imunološki odgovor domaćina prema HPV-u na način da uspori eliminaciju virusa.

Perzistencija HPV infekcije povezana s klamidijskom infekcijom?

Infekcije onkogenim tipovima humanog papiloma virusa (HPV) uzrokuju gotovo sve slučajeve karcinoma vrata maternice i prekancerozne intraepitelne lezije. Perzistencija HPV infekcije usko je povezana s progresijom prema karcinomu.

Utjecajem imunološkog odgovora domaćina većina HPV infekcija spontano nestane, što nas navodi na razmišljanje o postojanju drugih činitelja potrebnih za progresiju prema karcinomu. Čini se da neke spolno prenosive infekcije pogoduju HPV perzistenciji među kojima se najviše ističe infekcija uzrokovana s Chlamydia trachomatis (CT). Pretpostavlja se da CT koinfekcija može utjecati na imunološki odgovor domaćina prema HPV-u na način da uspori eliminaciju virusa.

Proveden je sustavni pregled PubMed baze podataka prema uvjetu „Chlamydia trachomatis AND Infection AND risk factor AND HPV“ u razdoblju od 01.01.1990. do 15.09.2014. čime je pronađeno 105 naslova. Primjenom strogih kriterija uključivanja i isključivanja prikupljenih studija, u konačnici ih je izdvojeno 16. U pregled su uključene studije koje su dokazivale ili isključivale HPV i CT koinfekciju molekularnim metodama detekcije i istovremeno pratile citološke promjene u obriscima vrata maternice (detekcija ASCUS/AGUSa, niskog – LSILb ili visokog stupnja pločaste intraepitelne lezije – HSILc).

Rezultati 10 studija potvrdili su pozitivnu povezanost CT koinfekcije s perzistencijom HPV visokog rizika, dok u 6 studija povezanosti nije bilo. Nadalje, prevalencija CT značajno je viša u pacijentica s ASCUS/AGUS i LSIL promjenama, dok je HSIL više povezan s HPV infekcijom.

Rezultati ovog sustavnog pregleda ukazuju na moguću povezanost CT infekcije s perzistencijom HPV infekcije. CT koinfekcija može biti dodatni čimbenik rizika koji pogoduje razvitku karcinoma vrata maternice, osobito značajan u ranim stadijima patogeneze ove teške bolesti.